Žrnovnica

Na istočnoj padini uvale Žrnovnica u blizini grada Senja predviđena je izgradnja dviju kuća sa 7 stanova te zajednički vanjski bazen sa pratećim sadržajima. Građevine se nalaze na strmoj padini između plaže i pristupne prometnice u uvalu Žrnovnica sa visinskom razlikom od 29 matara na najvišem dijelu parcele. Velika strmina parcele te kvalitetan pogled na morsku pučinu iz svakog apartmana determinirali su osnovne konceptualne i oblikovne postavke kompleksa. Građevine i vanjski bazen sa terasom položeni su na slojnice terena koje prate uspinjanje terena od juga prema sjeveru parcele. Ovakavim konceptom omogućena je intimnost svake pojedine jedinice, atraktivan pogled, te prilagođenost građevina terenu, uz minimalne zemljane radove i iskope.

Smještaj građevina u strmom terenu rezultirao je također i specifičnom organizacijom stambenih jedinica koje uz usjek terena dobivaju prilaznu pasarele. Time je građevina odvojena od terena, a osigurana je adekvatna rasvjeta i provjetravanje svih prostorija. Tlocrt apartmana koncipiran je kroz podjelu u tri horizontalne zone koje se sastoje od zatvorenijeg djela sa ulazom, kupaonicom i spavaćom sobom, zatim centralne zone dnevnog boravka i blagovaonice koji se otvara i pretapa sa trećom zonom vanjskog prostora i terasa. Svaka pojedina terasa uklopljena je u teren te formira krovište susjedne donje jedinice horizontalno prepuštene velikim strehama preko ruba ostakljenog pročelja. Ovim se jednostavnim principom osigurala adekvatna zaštita stambenog prostora od jakog sunca i kiše nošene snažnim vjetrom, karakterističnim za ovo podneblje, a istovremeno osiguralo moderno oblikovanje kompleksa elegantnim horizontalnim strehama uklopljenih u topografiju terena.