Vrtić Čavle

Vrtić u Čavlima koncipiran je kao rahla struktura, skupina malih kućica okupljenih oko centralnog trga. Vrtićki sklop svojim oblikovanjem i prostorno-volumenskim međuodnosima asocira na mali gradić, poput strukture i mjerila kuća u Čavlima, gradić sa svim elementima romantične i poticajne atmosfere doma i zajedništva.

Kuće koje čine kompleks bijele su boje sa bijelim kosim krovom i izdubljenim i zarezanim prozorima, loggiama, rupama i izbočenim visokim nepravilnim nadsvjetlima. Skupina volumena sa kosim dvostrešnim krovovima sastoji se iz tri različita elementa. Prvi kvadratični element prizemnice koji udomljuje jaslice, drugi izduženi prizemni pravokutnik koji sadrži po dvije vrtićke skupine, i treći element višekatni kvadratni element sa upravom i administracijom. Na spojevima ovih elemenata sklopa nalaze se prostorni prelazni elementi, elementi veze i stapanja dviju ili više jedinica. Vrtićke jedinice organizirane su kao skup izdvojenih volumena međusobno spojenih ulaznim hallom i hodnicima oblikovanih kao proširene komunikacije unutar kojih su i posađena stabla i parkovno zelenilo.Prateći strukturu i topografiju terena koji je u blagom padu prema jugu, vrtićke i jasličke jedinice su položene na različitim visinama ostvarujući time i bogatstvo unutarnje razvedenosti, stvarajući niz mjesta i malih podsticajnih kutaka za druženje i igru. Visinske razlike unutar obijekta savladane su blagim rampama, stubama-klupama uklopljenih u komunikacije. Krovovi svih vrtićkih i jasličkih skupina su kosi sa svjetlicima različitih položaja i dimenzija koji uvode difuzno sjeverno svjetlo u prostore vrtića.

Glavni ulaz u vrtićko-jaslički kompleks predviđen je na sjeveru, s glavne ceste i postojeće autobusne stanice kojom je moguć dolazak djece autobusima. Hall služi i kao prostor za više namjena (tjelesni, muzički odgoj, igre, priredbe, predstave, okupljanja, druženja i skupove roditelja i djece). Parkirališna mjesta za potrebe dječjeg vrtića i jaslica smještena su na sjeverozapadu i imaju prilaz sa glavne ceste.

Također sa zapadne strane i u sklopu parkinga je moguć ulaz u prizemlje gospodarskog dijela objekta, sa parkingom dostavnih vozila i vozila vrtićkih službenika. Uz glavni ulaz i PVN nalazi se prostor za odgojno zdravstvene dijelatnike i upravu s internom komunikacijom, te predstavlja jedini dio građevine koji sadrži kat. Ovo razdvajanje administracije i uprave omogućuje izdvojen i miran rad u toku cijelog dana, a i korištenje istih prostorija van radnog vremena vrtića. U sjevernom dijelu objekta projektiran je gospodarski prostor. Kompleks vrtića i jaslica sadrži jedan glavni ulaz u objekt sa sjeverne strane kompleksa, dok je također osiguran pomoćni sekundarni na jugu, istoku i zapadu. Ovako projektirani izlazi i ulazi namjenjeni su za komunikaciju sa ograđenim igralištem koji se nalazi na platou sa južne strane kompleksa vrtića, a u cilju maksimalne brige i kontrole djece na vanjskim terenima izvan vrtićkih i jasličkih skupina.