Punta Umag

Umaška Punta je prirodni poluotok i hotelsko naselje smješteno uz sjeverni rubu grada, nastalo i raslo u vremenu intenzivnog razvoja istarskog turizma druge polovice dvadesetog stoljeća. Danas, kao i na nekim drugim jadranskim destinacijama zatičemo prostor velikog građevinskog potencijala s potpuno zapuštenom, ali solidno građenom hotelskom infrastrukturom, te romantičnu ljepotu pejzaža, kombinaciju spontano rasle prirode i naivne parkovne arhitekture starog turističkog resorta. Punta Umag je mjesto zastalo u nekom davno prošlom vremenu, inspirativno mjesto i stanje koje daje priliku za drugačiji pogled na turizam, standarde i pravila rasta, mjesto i stanje koje se neminovno i brzo mijenja.

U godinama stagnacije lokalnog turističkog razvoja, svjetski standardi planiranja u turizmu kao nove, brzo rastuće globalne ekonomije vrtoglavo su se mijenjali i razvijali. Uspostavili su se jasni kriteriji turističkog planiranja, metode i principi projektiranja i djelovanja jasno umreženog u globalne organizacije turističke proizvodnje. Poput jasnih postavki i pravila ponašanja u arhitekturi shoppinga, u želji da se smanji svaki dodatni rizik i nepredvidivost ulaganja, intenzivno se razvijaju i jasno profiliraju pravila, standardi, i obveze koje suvremene hotelske tipologije moraju zadovoljiti.

Pravila koja grade novi sustav, sustav koji proizlazi iz mreže utjecaja operatora turizma, politike i medija, te jasno uspostavljene procedure pragmatične birokratske kategorizacije temeljene na donesenim zakonima i pravilnicima. Ovako postavljena pravila, posloženi akteri u konačnici računaju i planiraju turistički razvoj. Razvoj i napredak postavljen na emocijama hijerarhije, certificiranja, kategorizacije, uspjeha, te strastvenoj želji za zvjezdanim statusom, svakog, velikog, malog, pa tako i najmanjeg hotela.

Punta Umag promišlja projekt u kojem će se kvaliteta arhitekture osjetiti ne toliko u predvidivom uređenju soba, produkt designu svih mogućih pokretnih i nepokretnih dijelova hotela, već predlaže arhitekturu koja upravlja i projektira sustavima, konkretnu arhitekturu gotovih, unaprijed pripremljenih elemenata, arhitekturu koja manipulira slikama dokolice, kategorizacijama, pravilima i standardima turizma, te modeliranje sustavima unutar zatečene gradnje, prirode, ekologije i energije mjesta.

Pozicija i metoda projektiranja Punte Umag ne kreće od rušenja postojećeg stanja kao najčešćeg i lako objašnjivog početka nove turističke izgradnje. Projekt Punta Umag prepoznaje i uvodi tri elementa, tri polja i tri odvojena načina intervencije. Prvi sloj odnosi se na postojeće stanje, zatečeni graditeljski “turistički hardware”, drugi element čine specifični arhitektonski implanti i proteze kao pojačivači kategorizacije precizno razmješteni i projektirani “software” razmješten prema lokalnim potrebama, ta kao treće, Punta Umag uvodi novu matricu, arhipelag bio-otoka, različitih priroda i ekologija mjesta kao generatora, izmjenjivača energije i novih prostornih osjećaja. Generatora drugačijeg odnosa prirode, infrastrukture i turizma.

Projekt Punta Umag unosi u postojeće stanje konkretne arhitektonske elemente, pojačivače kategorizacije, ekvilajzere turizma, pretvarače novih prostornih i administrativnih mogućnosti hotela. Projekt jasno definira takve nove elemente, te ih razlikuju po veličini, mjestu upotrebe i načinu korištenja. Prostorni pojačivači kategorizacije rezervirani su za nove građevinske elemente koji u sebi sadrže balkone, loggie, sanitarije, sunčeve kolektore i skupljače vode, kao najčešće elemente nedostataka kategorizacije, i energetske učinkovitosti građevine. Ovi elementi apliciraju se poput proteza ili implanta na postojeću arhitekturu hotela.

Novi elementi za dopunu, pojačavanje i ujednačavanje standarda turističke ponude prepoznaje i standardnu, prefabriciranu sobu. Jedinicu sobe kao gotovi element sa svim potrebnim sadržajima. Jedinice se slažu, kombiniraju i postavljaju u raznim prostornim i organizacionim scenarijima. Slobodno položena u parku ili uz more postaje mobile-home jedinica, složena u jednostavnu gomilu ili položena u promjenjivu tepih-strukturu, zavisno i prema konkretnoj potrebi nadograđuje hotel ili postaje autonomna depandansa.

Od novih elemenata, prepoznatih kao ekvilajzere turističke ponude, uvode se i arhetipski elementi arhitekture prepoznatih kao hotelski trijem, loggia i stoa. Bilo da se radi o plažnim objektima, spremištima brodica i rekvizita, paviljonima za ugostiteljstvo, sjenovitim strehama za okupljanja i provode, ovakvi elementi postavljaju se na promišljenim mjestima gdje u kombinaciji s postojećim građevinama, morem ili nekim drugim prirodnim fenomenom stvaraju karakteristične ambijente i jasna mjesta.

Kao svaki jasan, održivi sustav, tako i Punta Umag gradi svoju prepoznatljivu prostorno funkcionalnu matricu. Punta je premrežena jasnim sustavom kružnih biotopa, različitih i složenih prostornih jedinica, jasno projektiranih tematskih cjelina, održivih, prepoznatljivih energetskih i ekoloških otoka koji tvore arhipelag mjesta spojenih u novi održivi parkovni, parkirni, i energetski eko-sustav.

Punta Umag u svom živopisnom parku kombinira sustave Bijele, Crvene i Sive Istre, karakterističnih i specifičnih biotičkih i abiotičkih svojstava, zelene otoke parkinga i priručnih skladišta, otoke različitih mogućnosti iskorištavanja crnih i bijelih voda, mora, sunčeve energije, i prerade biološkog otpada hotelskog kompleksa. Ovakav raznolik prirodni ambijent stvara različita mjesta, različite ugođaje i karakteristične prostorne fenomene uklopljene u svakodnevne potrebe, tehničke i infrastrukturne zahtjeve turističkog kompleksa. Ovakav koncept također uvodi dugoročnu stabilnost, tehničku i materijalnu održivost arhitekture kao discipline, gdje ovako specifično shvaćeni arhitektonski i infrastrukturni elementi počinju biti ekvilajzeri pravne, ekološke, energetske, i kulturne potrebe društva, duboko ukorijenjenih u legalne zahtjeve svog vremena.