Novigradski Lapidarij

Novigradskog lapidarij nalazi se u unutrašnjosti gradskoga bloka kojeg formira mjesna crkva s juga, nove stambene građevine sa zapada, palača Rigo uz postojeće stambene građevine s istočne strane, te recentna individualna stambena izgradnja sa sjevera.


Lapidarij je koncipiran kao otvoreni ostakljeni paviljon položen u park. Snažno prožimanje unutarnjeg i vanjskog prostora omogućeno je kliznim staklenim panelima postavljenih po obodu građevine. Krov paviljona konzolno lebdi nad terenom i prostorom okupljanja, te definira i natkriva unutarnji muzejsko galerijski prostor. Veliki krov lebdi položen na dva betonska elementa, prostorna arhitektonska citata, “gotovih elemenata”, oktogonalnog baptisterija i kutije srednjovjekovne crkve koji mjerilom i proporcijom definiraju prostorni okvir djelova porušenog sakralnog kompleksa koji je u srednjem vijeku bio upravo na tom mjestu.

Jednostavnim pretapanjem vanjskog i unutarnjeg prostora ispod velike strehe s jedne, i kontrasta punih volumena, u kojima se prezentiraju lapide i kameni fragmenti s druge strane, dobiveno je jasno razdvajanje pojedinih funkcija malog muzeja i mogućnost koncentriranja posjetioca na temu postava i same eksponate. Elemente i fragmente sakralne arhitekture i crkvenog namještaja htijelo se prikazati u njihov izvornom položaju, simulirajući prostorno arhitektonski kontekst.

Prva oktogonalna crna kutija predstavlja rekonstrukciju baptisterija a postav lapida crkvenog ciborija. Oltarna pregrada sa plutejima i djelovima oltarnog namještaja smještena je u drugu paralepipednu crnu kutiju te također vjerno simulira postav i kompoziciju arhitektonskog sklopa stare srednjovjekovna crkve. Preostali di malog lapidarija rezerviran je za prostor kancelarija muzeja smještenih u mali metalni kontejner, te podruma sa skladištem i strojarnicom. Unutarnji prostor prelazi na vanjski sa tri strane lapidarija te park i građevinu pretvara u jedinstveni prostor gradskog sretanja i društvenosti.

Vanjski prostor, park s postojećim stablima oko paviljona prekriven je gustom travom na kojoj se može ležati, odmarati, ili organizirati piknik. Lapidarij i galerija pored svoje primarne muzejsko edukativne uloge također redovito i često udomljuje sadržaje i manifestacije koje nisu samo usko vezane uz muzejsku djelatnost. Izložbe suvremene umjetnosti , site specific-instalacije, koncerti ozbiljne i suvremene glazbe, predavanja, seminari, skupovi te događaji vezani uz politiku i gospodarstvo česti su u ovom gradskom prostoru. Također, subotama poslijepodne održavaju se i vjenčanja.