MSCG-Park

MSCG-Park je projekt koji promišlja rekonstrukciju i prenamjenu postojeće stare vojne streljane Kovačevo u blizini Rijeke, u novi Međunarodni Streljački Centar Grobnik. Ovaj tematski park nalazi se u neposrednoj blizini automotodroma Rijeka, sportskog aerodroma Grobnik i Emilijevog spomenika žrtvama iz drugog svjetskog rata. Specifično mjesto, blizina autoputa te brza dostupnost Opatijske i Crikveničke rivijere, otoka Krka, sa zatečenim sadržajima i izgrađenom infrastrukturom shvaćeni SU kao razlog dolaska i dopuna turističke usluge regije. Poticajan krajolik, pogodna klima, prirodni ambijent te prilika za promišljanjem drugačijeg i specifičnog mjesta rezultirao je ovim neuobičajenim projektom.

Projekt preparira, oblikuje i programira zatečeni prirodni kontekst u specifično mjesto sportsko-rekreativnog, streljačkog centra. Ravnica polja okruženog brdima i humcima preparira se i programira u tematski park, prostor koji oblikuje specifična mjesta za unikatne streljačke discipline. Prostorne aure trajektorija i putanja streljačkih zrna-strelica kao direktni generatori specifičnih i unikatnih prostornih formi.

GIF_2

 

Namjena i logika svake od streljačkih disciplina oblikuje morfologiju mjesta, redefinira topografiju konkretne lokacije, utiskuje novi oblik, pušta trag akcije. Energija, dinamika i brzina materijalizirana specifičnim tragovima u prirodi s jedne se strane oslanjaju na snažnu land-art tradiciju i njenu konstantnu arhitektonsku inspiraciju, dok s druge strane crpi energije u polju arhitekture kao infrastrukture oblikovane masivnim i logičnim potezima inženjerskih konstrukcija.

Streljački park Grobnik sadrži četiri odvojena tematska polja i prostorne cjeline koje sadrže centralnu streljanu za sva klasična gađanja puškom i pištoljem, streljanu za Trap i Skit, streljanu za IPSC discipline (situacijsko gađanje), crni barut i streličarstvo, te centralni plato za ceremonije, centralpark, veliki prostor za okupljanja, piknik i zabavu. Svi sadržaji MSCG-Parka povezani su kolnim i pješačkim vezama različitog intenziteta i načina upotrebe.

streljana2

 

Centralna streljana sastoji se od 2000m duge staze koja se proteže u smjeru sjevera, a nalazi se u središtu obuhvata. Na južnom rubu nalazi se zgrada streljane oblikovana kao zemljani nasip prema ostatku kompleksa i ‘kultivirani nasip’ tribina prema streljani. Vrh nasipa čini plato s javnom šetnicom i sadržajima dijelom natkriven volumenom ugostiteljsko-turističkih i edukativno-sportskih sadržaja koji ‘lebdi’ iznad.

Streljana za trap/skeet smještena u sjeveroistočnom dijelu parcele sadrži pet kombiniranih streljana za discipline gađanja glinenih golubova. Sa sjeverne strane streljane nalazi se čistina za izbacivanje letećih meta. Južno od streljane se nalazi zgrada s pratećim sadržajima i otvorena gledališta natkrivena nadstrešnicama. Materijal nastao iskopom terena upotrebljen je za izradu zaštitnog nasipa južno od zgrade. Streljane za IPSC, crni barut i streličarstvo nalaze se u sjeverozapadnom uglu parcele i oblikovane su kao zasebna polja dimenzija definiranih funkcionalnim zahtjevima streljačkih disciplina povezana u jednu kompaktnu cjelinu, a međusobno odvojena zaštitnim nasipima. Streljana za IPSC (situacijsko gađanje) oblikovana je kao niz ograđenih prostora unutar kojih se nalaze poligoni za praktično streljaštvo i tvore kontinuirano polje.

Precizno i promišljeno parkovno projektiranje kompleksa pješačkim stazama, puteljcima, mostovima i tunelima, prepariranim vodenim biotopima, specifičnim vrstama bilja i stablašicama definira se novi i specifični kontekst kombinacije “nove-prirode” i kultiviranog tematskog parka. Sadnjom visoke i niske vegetacije prilikom uređenja parka postiže se homogenost, a u nekim slučajevima razdvojenost različitih tema i sadržaja, dok nova topografija i land-form arhitektura građevina oblikuje specifičan ansambl. Ovako zamišljeni krajolik koji sebe nalazi u prostoru između inženjerskih konstrukcija i infrastrukture specifično je oblikovan kako bi udovoljio strogim kriterijima zaštite od buke, zbrinjavanja olovnog otpada i neželjenih ricochoshet utjecaja.