Dvorana, Trg I Tri Crkve

U tijeku izvedbe osnovne škole u Krku 2004. godine, prilikom jednog obilaska gradilišta i otvorenog razgovora s gradonačelnikom Dariom Vasilićem, shvatili smo da za sada možda nema potrebe izvoditi klasičnu školsku sportsku dvoranu za tjelovježbu đaka, već da je susjedna postojeća stara zgrada učeničkog doma, izvedena tijekom 19-og stoljeća položena na trgu uz crkve i samostane, sa svojim otvorenim prizemljem bez stupova konstrukcije, idealna za privremenao preuzimanje funkcija sportskih sadržaja škole. Sugerirao sam također da bi za grad i mještane bilo važnije izvesti novi mjesni vrtić, a dvoranu projektirati kasnije kao komunalni objekt, sportsku, školsku i javnu polivalentnu dvoranu, primjerenu aktivnostima i sadržajima sada već živog centra otoka Krka.

Tijekom proteklih godina izveden je novi gradski vrtić, škola je u potpunosti saživjela, i generirala jak urbani protok aktivnosti i novih sadržaja u sjevernom dijelu starog grada. Restoran i hostel koji se nalaze u blizini škole i trga, te dva stara smostana i čak tri crkve, ispreplele su svoje sadržaje i aktivnosti, te generirale intenzivan ulazak prometa i ljudi u stari grad.

Takav razvoj situacije generirao je potrebu ekonomičnog, brzog i učinkovitog uređanja trga s novom komunalnom dvoranom. Prije rušenja postojeće privremena dvorane i starog đačkog doma izvršena su preliminarna konzervatorska istraživanja djelova zidane konstrukcije građevine i arheološka istraživanja terena, koja su intenzivno nastavljena tijekom i nakon rušenja zgrade sa svim pretećim sadržajima. Sukladno predviđanjima i spoznajama koja sam imao temeljem starih Venezianskih karata i povijesnog katastra starog grada pronađeni su arheološki djelovi staroga samostana, crkve, sa zidovima arhitekture davnih vremena.

Pronađeni su i ostaci kasnoantičke kuće i velika cisterna samostana sa bačvastim svodom. Iako je ovakav nalaz značio potpunu promjenu već zamišljenog i izvedenog projekta, shvatio sam da će ovi stari, ali novootkriveni “tragovi” i elementi arhitekture grada biti poticajne klice novog prostornog i organizacionog kolaža, usložnjavajući prostorne i vremenske slojeve nove gradske kuće.

Nastao je novi sklop sastavljen od povijesnih slojeva, zidova, atrija, pukotina i novih pomaknutih volumena genariranih raznim utjecajima, parametrima parcele i programa građevine. Također, kuća definira i gradski trg s bočnim ulicama, kalama, i prolazima definirajući različite komunikacije, posredno oblikujući novu strukturu, te kanalizira ulaske kroz dvoranu i njezine sadržaja omogućujući složeni urbani tok korisnika. Bilo da se radi o đacima, sportašima, građanima, maškarama, ljubiteljima predstava i izložbi-sajmova svaki od aktera urbane aktivnosti dvorane pronalazi svoje puteve i mjesta nove komunalne dvorane. Dva crkvena tornja definiraju kuteve trga dok se fronta dvorane otvara putem kliznih staklenih stjena, uvlačeći građanstvo direktno u svoju unutrašnjost za potrebe većih događaja.

Ovakva organizacija kuće omogućila je i različiti tretman i oblikovanje pročelja dvorane. Raspuknuta opna glavnog pročelja kadrira vizure iz dvorane prema van uokvirujući poglede na crkvu i samostane, i uvlači vanjski prostor i svjetlo sa sjeverne strane u kutiju dvorane definiranu generičkim armirano-betonskim prefabrikatima. Glavno pročelje prema trgu izvodi se iz bijelog cementa sa bijelim mramornim pjeskom, poliran i brušen u terazzo izvedbi svilenkastog sjaja. Ostala pročelja izvedena su u oplatama raznih struktura i tekstura betona s različitim oplatama, utisnutim reljefima lokalnog kamenja i gromače, oblikujući svojevrsni negativ suhozida. Pročelje prema ulici koja se spušta prema glavnom gradskom trgu i gradskoj luci završno je obrađeno finom, ali neravnom i patiniranom žbukom, stvarajući s pročeljem škole prolaz, kanal koji se spušta s visokog pročelja prema trgu do visine katnice prilagođene gabaritima kuća u donjem dijelu grada.

 

The Hall Story from idisturato.com on Vimeo.