Izola X-Turizam

Turizam vs. Grad
Turizam je u proteklih 50 godina najviše utjecaja imao na gradove uz obalu Jadrana. Područje obale postalo je slika arhitekture novog i drugačijeg grada. Iz tog razloga ponekad je u nekim slučajevima teško povući granicu između klasičnog grada i grada tematskog parka, “prave stvari” i umjetnog sela, četvrti starog i novog, starog mandraća, lučica, privezišta, i marina za jahte i brodice turista. U suštini promijenio se način i proces koji omogućuje da grad nastaje, raste i funkcionira.
Vođen konstantnom potrebom za zabavom i uzbuđenjem, javlja se kontinuirana potreba za novim, drugačijim formama i aktivnostima.
Fantazija je slijedeća poželjna stvar za pravi ideološki koncept u ekonomiji turizma, pripadajućim mu društvenim odnosima i posljedičnim aktivnostima u razvoju gradskih teritorija sa novim ili drugačijim urbanim elementima.

Program
Turistički sektor je u prošlosti imao sposobnost adaptiranja drugih formi i tipologija. Šire područje intervencije u Izoli sagrađeno je od dva različita tipa kuća koje su skoro bile zaboravljene u nedavnim arhitektonskim raspravama : stambeni tornjevi i mobilne kuće. U središtu ovako planiranog susjedstva izvodi se veliki umjetni bazen koji predstavlja mjesto sretanja i bavljenja sportom i održivi ekološki biotop, energetski pretvarač i stanište raznih vrsta flore i faune.

X-Zona
Natječajno područje se razvija u preostala dva tipa: tornjeve i mobilne kuće. Evidentno je da su stanari i vrijeme stanovanja različiti, cilj je bio podjednako miješanje stalnog i privremenog programa na promatranom području. Ideja projekta je stvaranje prostorne i organizacione fleksibilnosti, tako da se mobilne kuće kada za njih ne postoji potreba spremaju i skladište u gomile, ostavljajući ostatak terena slobodnim. Neboderi sa druge strane služe populaciji koja se odlučila zadržavati duži vremenski period, dok mobilni domovi mogu udomljavati turiste i alternativnu populaciju na privremenoj bazi. Mobilni domovi nemaju točno određene pozicije njihovog zaustavljanja što uzrokuje konstantno i nepravilno mijenjanje modula sličnog nomadskom životu čovjeka u obalnim gradovima i selima.

Neboder
Pogled je najpoželjnija osobina obalnih područja. U najgušće naseljenim obalnim gradovima preferirane su visoke zgrade jer tako svi mogu imati pogled. Neboderi su zamišljeni kao šesterokatnice koje se sastoje od konzolnih ploča, smještenih jedna iznad druge stvarajući terase. Svaka od njih ima stakleni bazen uz terasu, koji tako postaje bazen sa pogledom.