Cartagena suhozidi

Projektom stambenog naselja u Cartageni promišlja se metoda kojima elementi tradicionalne gradnje suhozidom karakterističnim za prostor mediterana i priobalja može stvarati poticajna matrica i gradotvorna struktura novih naselja. Jednostavan arhitektonski zadatak traži organizaciju i razvoj novog stambenog naselja na pariferiji grada.

Parcela se nalazi uz jake infrastrukturne poteze autoputa, naftovoda i tankova lokalnih tvornica za preradu nafte. Zatičemo prostor visokog stupnja zagađenosti bukom i smogom, te izranjavan višegodišnjom ekstenzivnom industrijskom proizvodnjom. Promišljanje poticajne strukture kreće od upotrebe lokalnog kamena zatečenog u okruženju, te slaganje i modeliranje tragova nove matrice na prostoru parcele omeđene snažnim prometnicama i željeznicom.

Tragove i strukturu u prirodi čine nasuti kameni traci, komunikacije, ceste i staze sa kojih je moguć ulaz u stambene jedinice. Nasuti i podignuti kameni hrbat omogućuje zaklonjenost stanova od buke prometnica i zatvaranje novih javnih i poluprivatnih insula nastalih između preklopljenih puteva i ulica. Slaganje stambenih jedinica uz “gromaču” omogućuje faznost i rast u vremenu.

Prva faza podrazumjeva izvedbu nasipa, njegovu infrastrukturnu i urbanu opremlajnost te definiranje i ozelenjavanje djelova parkova i dubljenje proplanaka koji se dobivaju zatvaranjem strukture suhozida. Rast stanova u nizu pruža se i gradi organski sukladno potrebi i potražnji u vremanu. Povećanje kvadrature stanova definirano je adicijom standardnih elemanata isječaka koji čine jedan modul stana od 75 m2. Također moguć je i niz različitih jedinica sa organizacijom stanova oko atrija čiji se broj povećava povećanjem broja soba.

Ovakava organizacija omogućuje i realizaciju poslovnog prostora u sklopu stambene jednice. Ovom se odlukom i postavom definiraju zajednički stambeni vrtovi i sadržaji uz stanove unutar jedne insule kompleksa, te javni vrtovi i parkovi nastali definiranjem i orjantecijom poslovnih prostora na suprotnu stranu od stambenih jedinica. Prolazak kroz vrtove i parkove omogućuje pješake veze i poteze okomite na kretanje prometa i staza uz kamene strukture, suhozide.

Rad osim što je duboko inspiriran rastom i logikom izgradnje mediteranskih gromača, crpi dodatnu složenost poruke iz Robert Smithsonove “Amarilo ramp” posljednje umjetnikove intervencije izvedene u pejzažu Texasa 1973. godine.