Blok Badel

Badel projekt je prostorno organizacijska simulacija razvoja novog gradskog bloka definirana kroz njegovu strukturu, građevne elemente, i proces rasta u vremenu. Predloženi scenariji pokušava dati odgovor na procese koji definiraju suvremeni grad kroz njegove infrastrukturne elemente i energiju mjesta, kao generatore društvenih procesa i nove arhitekture. Protivno očuvanju i balzamiranju dijelova grada i umjetnosti, projekt uključuje izravnu organizaciju trenutka u kojem se živi. Projekt Badel je proces, niz promišljenih konstruktivnih, infrastrukturnih, sadržajnih i društveno potrebnih elemenata spojenih u arhitekturu sustava. Protivno jednosmjernosti urbanizma i umjetnosti, kultura Badel Bloka bila bi umjetnost procesa, dijaloga, umjetnost interakcije, te predstavlja jednom rječju “grad nakon oblika”.

U tehničkom pogledu, to je jednostavna prostorna rešetka koja raste kroz vrijeme. Takva konstrukcija razlikuje razne oblike i mogućnosti rasta zavisno o prilici i trenutku kojeg zatiče na konkretnom mjestu. Takva, samo naoko generička konstrukcija, posjeduje razne mogućnosti rasta i postavlja se u specifične i različite položaje zavisno od funkcije, namjene i scenarija kojeg udomljuje. Razdioba takve rastuće strukture na manje jedinice, polja, i sektore, stvara strukturu novog grada, te dovodi do složenog mrežastog uzorka protkanog ostacima zatečenog grada, prirodom i postojećom infrastrukturom, koja može funkcionirati nezavisno od predhodno izgrađenog područja.

slaganje-strukture

Metropola i suvremeni grad prestaju biti „mjesto“ da bi postali „stanje“; u stvari, to je stanje upravo i stvoreno da bi, kroz proizvode, sustave i kulturu društva široke potrošnje, jednoliko cirkuliralo po društvenoj pojavnosti. Buduća dimenzija tako nastale metropole podudara se s onom dimenzijom stvarne potrebe rasta, editiranja postojećih djelova Grada ili pak zauzimanja novih teritorija, zavisno od potreba sustava, društva, ekonomije, održivog razvoja, energije i želje građana. Projektirana struktura Bloka Badel predstavlja društveni i prostorni kondenzator suvremenog društva, urbanistički kolektor različitih sustava, arhitektura i kultura.

Baterije Badel Blok

Blok Badel sastoji se iz dva osnovna elementa. Konstrukcije trodimenziaonalne generičke mreže i energetskih jezgri, “baterija” bloka koje opskrbljuju blok i projektirano susjedstvo energijom. Ovim se “baterijama” koje su ujedno i vertikalne kumunikacije bloka osigurava energetska obnovljivost i samostalnost strukture. Svaka od Baterija sadrži vlastiti obnovljivi energent i medij održive i prirodne ravnoteže.
Pričom ‘zelene arhitekture’ se u 21. stoljeću često manipulira i prikazuje energetsku učinkovitost i održivost kroz banalne primjere iskorištavanja sunčeve energije. Arhitektura održivog okoliša i obnovljivih energija u projektu Badel okreće se i negativnim utjecajima koje pretvara u pozitivne vodeći se tezom da negativnosti treba iskorititi kada borba protiv njih slabi. Tako se pored energije sunca, vode, vjetra, koristi zagađeni zrak i gljivice kao važan element proizvodnje obnovljivih izvora održanja životne zajenice. Ventiliranje, provjetravanje, grijanje i hlađenje samo su neki od mogućih načina za održanje bloka energetski samostalnim.Također energija definira i drugačije korištenje arhitekture i postaje okidač drugačije socijalne i ekonmske orjentacije ljudi koji žive ili nastanjuju Blok Badel.

Baterija Sunce
Prva Baterija nazvana Sunce je baterija koja koristi sunčevu energiju i sustav Solar Ivy koji koristi inovativni način iskorištavanja solarne energije koristeći održivi dizajn i ekološko upravljanje. Specifičnost ovog projekta je u kombinaciji tehnologije fotovoltaričnih čelija i piezoelekttriciteta.

Baterija Voda
Druga Baterija nazvana Voda akumulira oborinsku vodu i tehnološku vodu kompleksa Badel. Sustavima filtracije i pročišćavanja voda se koristi u svrhu opskrbe poslovnih i proizvodnih prostora vodom, te za tehničku vodu kućanstva i stanova Bloka. Također akumulirana voda koristi se kao izmjenjivač topine u sustavu grijanja i hlađenja, te se nalazi u velikim bazenima stalne tempereture, koji u pojedinim djelovima Badel Bloka predstavljau kupališta i prostore za rekreaciju i opuštanje.

animacija3

Baterija Smog
Treća Baterija nazvana Smog koristi zagađeni zrak u svrhu prikupljanja i akumuliranja energije za kultiviranje biljaka i zelenila. Baterija Smog doslovno vuće svu zagađenu prašinu okoliša na sebe kroz svoju ovojnicu. Putem nje Baterija čisti zrak od zagađivača putem položenih i posađenim biljkama, kemikalijama i filterima koji ujedno predstavljaju i pročelje Baterije. Takav sustav i projektirani sklop omogućava korijenu gomolja da ‘probave’ toksine iz zraka, apsorbiranje kroz korijen je učinkovitije i samim time što biljka ne postaje toksična.

Sustav Badel, arhitektura nakon oblika
Badel i takav predloženi Grad više ne „reprezentira“ sustav, nego postaje sustav sam, programiran i izotropski, obuhvaćajući u sebi homogeno sve različite funkcije s njihovim proturječjima. Prostorno-programski konstrukt punjen i hranjen energijom mjesta i energijom prirode i okoliša.

Prostorna struktura je makromaterijal sposoban za modulaciju, analogno nekom intelektualnom modelu u fizici ili cyber-spaceu, u skladu s kojim se obilje pojava može svesti na nekoliko elementarnih čestica, atoma, jedinica strukture. Fizički materijal je diskontinuitet cjelobrojnih jedinica, njihovih parametara namjene, rasta, gradnje, ili odabira materijala. Upravo nam modulacija prostorne strukture prema vrsti, velični, materijalu i položaju dopušta smjelost prikazati ju kao obuhvatno urbanističko sredstvo. Prostorni grad je diskontinuirani kontinuitet, diskontinuiran granicom između dijelova i cjeline, kontinuiran po nepromjenjivim mogućnostima izmjene. S druge strane, ovakav “prostorni grad” Bloka Badel je aglomeracija raznih prostornih struktura koje ostvaruju svoj razvitak; duktus strukture skreće neizbježno umnožavanje u uređene kanale; sloboda leži u beskrajnim mogućnostima kombinacije.