Adris Zagreb

Novom poslovnom zgradom Adris grupe pokušava se osmisliti i postaviti novi pogled na korporativnu arhitekturu i njezin odnos sa gradom. Potreba za usklađivanjem javnih potreba «novog» grada i njegovih stanovnika sa osnovnom svrhom i željom investitora da svojom poslovnom zgradom predstavi svoj poslovni stav nedvosmisleno je iskazana u projektnom zadatku koji kaže: «kompleksu je potrebno dati osobnost i različitost kojom bi se ovi prostori izdvojili iz prosjeka na tržištu»…..»cijeli prostor trebao bi odisati luksuzom i profesionalnošću».

Ove rečenice jasno oslikavaju pobude i želju investitora, te opisuju kontekst u kojem se nalazi i komu se obaraća. Takav jasan i dosta jednostavan polazni stav rezultirao je i jasnim konceptom zgrade.

Prizemlje građevine u potpunosti se otvara javnom prostoru, dok poslovni prostor «lebdi» poput velikog diska-letećeg tanjura iznad cijelog bloka-grada. Ovim jednostavnim obratom očekivane i uobičajene funkcionalne dispozicije dobivena je nova prostorna ali i društvena kvaliteta prostora koja se očituje u dobivanju velikog i za svakog građanina otvorenog javnog prostora pjace-trga-pasaža sa javnim sadržajima u kojeg su ravnopravno i bez hijerarhije uklopljene poslovnica banke, caffe bar, ulazni prostori u poslovne prostore, benzinska pumpa, trgovina i prostor muzeja unutar postojeće zgrade stare tvornice duhana.

Javni i uslužno servisni sadržaji također su dio baze-stope iz kojih se propinju vertikalni konstruktivni oslonci lebdećeg diska, te vertikale liftova i komunikacija koje spajaju dva različita ambijenta i cjeline. Javno prizemlje i prostor trga, sa poslovnim prostorom, kancelarijama, malim vrtićem za djecu zaposlenika, teretane sa velnesom i restoranom iznad.

Sa druge strane postavljanje poslovnog prostora u lebdeći disk koji svojim oblikom slijedi oblik parcele osigurana je velika dužina perimetra građevine i kvalitetnog pročelja koji sa svakog dijela građevine osigurava kvalitetan i dojmljiv poslovni prostor sa vizurom na sve dijelove Zagreba. Ovim je postupkom eliminirana podjela i hijerarhija klasičnog poslovnog prostora na lošiji i bolji koja je neizbježna kod uobičajenog postavljanja poslovnih prostora po katovovima od prizemlja do vrha građevine gdje su prostori pri vrhu građevine na većoj cijeni od onih u prvim etažama orjentiranih na ulicu ili unutarnja dvorišta.

Dobivena je izuzetno personalizirana građevina sa vrlo jasnim stavom o građanima koji ju posjećuju, šetaju njezinim dvorištem, ili poslovnim ljudima koji joj pohode, borave i rade u njoj. Arhitektura konstrukcije i lebdećeg diska vuče inspiraciju iz pomalo zaboravljenih skulptura-instalacija umjetnika Constanta i njegovog «New Babylon» projekta, koja svojom konstrukcijom veoma poetično anticipira procese i oblike koje su transponirani u suvremeno društvo 21. stoljeća postali mogući i realni. Ovakve prostorne konstrukcije nastale su slobodnim i kreativnim povezivanjem, stapanjem i slaganjem neovisnih programa, struktura, geometrija i sklopova.

Također ostvaren je svojevrsni neočekivani obrat. Korporacija gradi i stvar javni prostor, prostor grada i građana što nije uobičajeno, te se u suštini kod ovakvih zadataka i realizacija vrlo rijetko dešava. Na kraju valja napomenuti autorovu želju da stvori i realizira veoma tjelesan i upečatljiv osjećaj «natkrivanja grada» preuzetog iz scena filma «Independence day» koja slikovito govori o ambijentu i slojevitosti emocija i osjećaja koji izaziva boravak ispod i unutar diska te uzbudljiv odnos postojeće građevine stare tvornice i nove poslovne strukture-diska koja natkriva novoformirani javni prostor.