Idis Turato — Delta 5, Rijeka, Hrvatska — idis@turato.hr

Život Umjetnosti, Doba Urbanizacije

Ovoga ljeta izašao je novi broj časopisa Život Umjetnosti. Urednik ovog veoma inspirativnog broja, povjesničar umjetnosti Nikola Bojić, u sklopu ovog posebnog izdanja Instituta za povijest umjetnosti bavio se istraživanjima i skupljanjem brojnih priloga povezanih s temom globalne urbanizacije “Od teritorija do specifičnog mjesta”. Jedan od posebno interesantnih priloga novog broja svakako je  “Doba Urbanizacije”, tematski osvrt Urban Theory Lab-a, GSD Harvard platforme i njihovog glavnog istraživača Neil Brennera , koji u svom osvrtu veoma precizno i argumentirano tumači drugačija shvaćanja i poglede na urbani teritorij današnjice.

Urbano pitanje, te shvaćanje urbanih teritorija prema Brenneru, je već dugo u žarištu intenzivnih rasprava među strukama koje se bave prirodom grada i procesima urbanizacije. Unatoč dubokim razlikama u metodologiji, analitičkom fokusu i političkom usmjerenju, glavni pristupi toj problematici u 20. stoljeću uzimali su za predmet interesa entitet koji se obično naziva gradom (ili neku njegovu leksičku varijantu) kao primarnu jedinicu analize i mjesto istraživanja.

Glavne struje urbanih znanosti polovinom i krajem 20. stoljeća usmjerile su svoj analitički pogled isključivo na „gradolike“ (čvorišne, relativno velike, gusto naseljene i zaokružene) društveno-prostorne jedinice. U sklopu takvog pogleda i ponekih žučnih rasprava i teorija, i dalje većina vjeruje da je urbana problematika suštinski utjelovljena u gradovima, zamišljenih i promatranih kao tipovima naselja koje karakteriziraju određena indikativna obilježja i oblici. Takve i tako promatrane cjeline kvalitativno razlikuju od negradskoga društvenog svijeta (suburbanog, ruralnog i/ili „prirodnog“), koji je navodno smješten „onkraj“ ili „izvan“ gradova.

U aktualnoj suradnji i istraživanju koju Neil Brenner izvodi s Christianom Schmidom (ETH Zurich) Urban Theory Lab uvodi radikalno drugačiji način konceptualizacije otiska i djelovanja urbanih procesa na planetarni pejzaž. Njihov cilj je prevladati tradicionalna shvaćanja urbanog kao ograničenog tipa naselja ili čvorišnog stanja, dajući prednost multisekularnim, teritorijalno raznolikim, morfološki heterogenim i strogo procesualnim konceptualizacijama. Iz takvog preusmjerenja u sagledavanju urbanog teritorija proizlazi nekoliko radikalnih epistemoloških i metodoloških posljedica. Jedna od važnijih jest metodološki zahtjev za prevladavanjem jaza između urbanog i neurbanog, koji već dugo opterećuje cjelokupno područje urbanog istraživanja i prakse.

 

1
 

Prema Urban Theory Labu svakako bi trebalo prevladati distinkciju između urbanog i neurbanog, te zauvijek prekinuti praksu diferenciranja naselja pomoću topografije, oblika ili broja stanovnika, te se čini razboritim prekinuti gledanje na pojam urbanoga, kako u povijesti tako i danas, u odnosu na najveće svjetske gradove – London, New York, Shenzhen, Bombay, Lagos i tako dalje, dalje i dalje… Danas je veoma teško reći koja je prava veličina grada, a još je teže definirati gdje su njegove koherentne i prave granice. Svakodnevni društveni odnosi, mreže među tvrtkama, tržišta rada, izgrađeni okoliši, infrastrukturni koridori i društveno-ekološki utjecaji povezani su s takvim gustim klasterima, sada su se proširili, dodatno zgusnuli, nametnuli i međusobno povezali kako bi iznjedrili ono što često nazivamo „nepravilnom koloidnom mješavinom ruralnih i subduralnih pejzaža“ na nacionalnoj, međunarodnoj, kontinentalnoj, pa čak i globalnoj razini.

Pored velikih aglomeracijskih središta u novu kartu urbanog teritorija uključuju se zone crpljenja prirodnih resursa, agroindustrijskih zona, logističke i komunikacijske infrastrukture, te sveprisutni turizam i uklanjanje otpada. Najbolji primjer ovakovog stanja je karta Švicarske koja objedinjava sva ova područja. Takove zone i mjesta često nadilaze periferne, udaljene i naizgled „ruralne“ ili „prirodne“ lokalitete te definiraju novi operativni pejzaž. One ne posjeduju gustoću naseljenosti, obilježja naselja, društveno tkivo i infrastrukturnu opremu, kakve se obično povezuje s gradovima, već igraju strateški ključnu ulogu podupirući ove potonje, bilo opskrbljujući ih sirovinama, energijom, vodom, hranom ili radnom snagom, ili pak svojim logističkim, komunikacijskim ili komunalnim funkcijama.

Danas se takvi pejzaži naveliko proizvode, konstruiraju ili redizajniraju putem uspona infrastrukturnih investicija, okrupnjavanjem i teritorijalnim strategijama planiranja velikih razmjera, kojima je cilj podržati ubrzani rasti i ekspanziju aglomeracija širom svijeta. Njihov razvojni ritam stoga je neposredno povezan s ritmom glavnih urbanih središta putem globalne prostorne podjele rada, dok njihova neprestana komodifikacija, okrupnjavanje i društveno-ekološka degradacija pridonose oblicima masovnog obezvlaštenja i dislokacije, koji se često nekritički katalogiziraju, pa čak i slave u suvremenoj urbanoj politici glavne struje pod rubrikom demografske promjene „iz ruralnog u urbano“.

Prema tome, ako doista trenutačno živimo u „urbanom dobu“, trebali bismo ustrajati na tome da se to stanje ne smije istraživati samo u odnosu na formiranje globalnih gradova ili megagradskih regija golemih razmjera nego također u odnosu na aktualnu, iako nejednaku operacionalizaciju čitavog planeta – uključujući kopneni, podzemni, oceanski i atmosferski prostor koji služi ubrzanom i intenziviranom procesu urbanoga industrijskog razvoja.

Suvremena pitanja „urbane“ politike i upravljanja prostorom valja proširiti na odgovarajući način, kako analitički tako i prostorno, kako bi se mogle razmotriti te složene međusobne veze i heterogene geografije. Dakako, klasično pitanje o „rastu grada“ ostat će u središtu politike gradske uprave; općinska uprava i međugradska koordinacija ostat će itekako relevantne za društveni, politički i ekonomski život. No u uvjetima sve intenzivnije planetarne urbanizacije proces urbanog rasta ovisi o operativnom pejzažu na razini cijelog planeta čiji se i najsitniji obrisi duboko mijenjaju kako bi podržali i priopćili različite oblike urbanizma, arhitekture teritorija i njihovih novih teorija i praksi. U suvremenim uvjetima upravljanje gradovima, točnije upravljanje urbanizacijom, i upravljanje planetom u cijelosti, nisu samo neodvojivo povezani nego i istovjetni.

Prodaj, Kupi, Drugačije Upotrebi

U vremenu kada je sve oko nas neka vrsta tržišne robe, a prostor se vrednuje prvenstveno kroz njegove komercijalne parametre, čini se da je kupovina postala dio neupitnih dnevnih rutina i gotovo nesvjesnih odluka te je moguće prodati i kupiti gotovo pa sve. Ovisno o relativnoj vrijednost, svrsi ili stavu naspram robe koja se trži, sve kao da lebdi u fragilnom stanju između bezvrijedno nepotrebnog pa do dragocjeno neprocjenjivog. Čak i kad je nešto racionalno gledajući potpuno beskorisno, dobro je i to imati, kupiti, posjedovati, trampiti, jer svi znamo da takav, trenutačni status robe, nije zauvijek fiksiran.

Gradovi i njihova arhitektura posljednjih su desetljeća postali važna i nezaobilazna vrsta robe. Od stanova do skladišta, od poslovnih prostora do garaža, sve ima pridodanu, nestabilnu, ali jasno izraženu vrijednost. Pored gradova, povijesnih jezgri i njihovih okoliša, prostora bivšeg sela, teritorija agrarnih i poljoprivrednih površina, preko pratećih infrastruktura, puteva, luka, kablova i wi-fi mreža, pa sve do prirodnih resursa, voda, ruda, mora, šuma, plaža – sve je neka vrsta robe. To je roba sa svojom jasnom namjenom, u režimu neke od zaštita ili smart kontrola, jasne cijene i vrijednosti, spremna za/na neku vrstu trgovine.

 

prodaj_kupi_1
 

Da je to sigurno tako, te da sve može rezultirati nepredvidivim, interesantnim i veoma poticajnim situacijama, nabolje pokazuju dvije prodaje i kupnje koje su se oglašavale i događale tijekom ovog ljeta. Jedna nesvakidašnja nekretnina koja je dugo tražila svog novog vlasnika je pješački most iz Minneapolisa, ostakljena, opločena i potpuno uređena čelična konstrukcija, demontirani prijelaz, pasaž i spoj između dviju građevina iz samog centra velegrada. Ovaj čelični most samo je mali dio, fragment i isječak dugačkog i svima dobro poznatog prstena pješačkih staza-mostova Minneapolis Skywaya. Potpuno neovisan u konstruktivnom i oblikovnom smislu, demontiran i odvezen sa svoje izvorne lokacije, tražio je kupca koji ga hoće re-upotrebiti kao most ili ga jednostavno može položiti na zemlju, te nastaniti nekom novom namjenom.

Tijekom proteklih mjeseci i na stranicama poznate aukcijske kuće Sotheby’s oglašena je prodaja i licitacija nekih čudnih i nesvakidašnjih nekretnina. U jednom se oglasu tražio kupac, i novi vlasnik, za 122 jutara slobodne zemlje u Floridi, 244 km jugozapadno od Miamija, na otoku Boca Chica Key, udaljene oko 4,8 km sjeverno od uvale Key West. Ovaj oglas sigurno ne bi bio nikakva iznimka, a još manje iznenađenje, da se ne radi o prodaji starog pristaništa za podmornice, s precizno uklesanim vodenim kanalima, izdubljenim u koraljnom grebenu. Prisutnost Američke mornarice na Key Westu datira od 1823. kada je pomorska baza uspostavljena kako bi se zaustavilo gusarstvo. Tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata Key West je postao siguran dom brojnih podmornica, razarača i zrakoplova. Parcela koja se ovih dana prodaje uključuje sedam krakova dubokih kanala, iskopanih u koraljnom sprudu, koji su svojim inženjerskim i vojnim karakteristikama bili idealno utočište podmornica za vrijeme Kubanske krize.

Ako se načas vratimo i proanaliziramo priču o prodaji mosta iz Minneapolisa, možda nam se ponude neke nove i neočekivane mogućnosti te jasna i poticajna tumačenja ovakvih procesa. Prema navodima povjesničarke umjetnosti Elizabeth Gales, most-skyway iz Minneapolisa projektirao je arhitekt Ed Baker, pokretač ideje i projektant prvog gradskog sustava nadzemnog pješačkog povezivanja. Položen preko 5. Ulice, most je od svoje izgradnje 60-ih godina prošlog stoljeća povezivao trgovinu JC Penney i Powers robnu kuću u centru Minneapolisa. Nakon rušenja kuće Powersa, kada se počelo s intenzivnim radovima na rekonstrukciji 5. Ulice, tijekom 2002.godine Sveučilište u Minnesoti kupilo je Skyway za samo 1 $. Plan je bio da se u sklopu kampusa konstrukcija prenamjeni u novi ugostiteljski sadržaj, ali zamisao nije nikada sprovedena u djelo.

Tijekom 2006. godine sveučilište ja na otvorenoj dražbi za samo 5000 $ prodalo skyway, te je tada mladi arhitektonski studio City-Desk Studio, postao njegov novi vlasnik. Konstrukciju mosta, sada postavljenu na kamionske kotače, dovukli su do poljane u blizini U’s Twin Cities kampusa, napravili projekt njegove prenamjene u stambenu građevinu, te oglasili njegovu prodaju. Prošle zime, nakon 10 godina traženja, prodaje i oglašavanja, most je našao novog vlasnika. Prodan je mladom bračnom paru Aimme i Preston Jobe koji će most ubrzo pretvoriti u svoj novi dom. Prateći Instagram postove, mladi bračni par tijekom ovog ljeta užurbano gradi svoj dom, te će sa svojim malim djetetom ubrzo useliti u svoj lijepi, ali većini njihovih sugrađana osebujan i neobičan dom.

 

minneapolis_turato
 

Ova dva primjera, dvije prodaje i kupnje, prenamjene i tržišne manipulacije prikazuju da otvoreni sustav nepredvidive ekonomije može stvari odvesti u potpuno neočekivanom pravcu, te iznjedriti nova rješenja, nove tipologije i drugačije načine korištenja davno napuštenih prostora i građevina. Što bi se desilo kada bi na trenutak zamislili spajanje ova dva različita, ali jednako zanimljiva fenomena i oglasa? Je l’ bi se ove dvije nekretnine ikad mogle spojiti nekim jasnim i preciznim scenarijem? Je li moguće da dođe do njihovog neočekivanog susreta? Je li moguće da dođe do te uzbudljive i neočekivane situacije, trenutka spajanja neočekivanih elemenata i mjesta. Do transgresije mjesta i građevine, i do drugačijeg korištenje prostora i neočekivane namjene.

 

prodaj_kupi_2
 

Je li moguće promišljati budućnost pristaništa za podmornice u egzotičnoj Floridi kao potencijalnog prihvatilišta i doma za sve napuštene mostove i konstrukcije gradova, luka tedijelova infrastrukturnih građevina, tvornica ili petrokemijskih postrojenja? Zamislimo na trenutak da se spoje svi mostovi Minneapolisa koji će kad-tad postati suvišni i trajno se nastane u uvali Boca Chica Keya, da oni postanu dom za mnoge koji ne vide trgovinu, trampu, prodaju i tržište onim očima kojima se to čini da treba. Za one koji će izgraditi i prikazati jasan i konkretan primjer drugačijeg korištenje prostora i neočekivane namjene. Bio bi to drugačiji odgovor na neočekivani i nepredvidivi tok globalnog društva, odgovor koji je možda više prilagođen vremenu nego nam se to na prvi pogled zapravo čini.

 

Trg i Dvorana, Događaj i Program

Zavisno od toga što tražite, izaberite područje, manje ili više gusto naseljeni grad, manje ili više živahnu ulicu ili trg. Sagradite ondje kuću. Opremite kuću. Ukrasite što više kuću i njezino okruženje. Izaberite lijepo godišnje doba i točno određeno vrijeme. Okupite najpodobnije ljude, s prikladnim gramofonskim pločama ili živom glazbom te mnogo pića. Osvjetljenje i teme o kojima će se opušteno razgovarati moraju biti prikladne, u skladu s vremenom ili vašim sjećanjima. Ako nema graške u vašim procjenama i odlukama, trebali biste biti zadovoljni rezultatom. Guy-Ernest Debord, “Le jeu psychogeographique de la semaine”, Potlatch no-1, lipanj 1954. godine.

U organizaciji Udruge Kreativni Krk tijekom protekle godine organiziran je niz događaja te osmišljeno niz programa, koji uvode i projektiraju drugačiji život novog trga u staroj jezgri grada Krka. Na mjestu novouređenog trga Krčkih glagoljaša, školskog trga, u sklopu kojeg je prije dvije godine dovršena polivalentna gradska dvorana, udruga Kreativni Krk odlučila je promovirati novi koncertni prostor, ali i programirati nove akcije, sadržaje i događanja u kulturi, kojima bi se dislocirao fokus zbivanja od uobičajenih događanja na gradskoj rivi te obogatila kulturna ponuda Grada Krka.

nocna_turato
 

Kako kažu članovi udruge Kreativni Krk, prva akcija organizirana je u sklopu “Prvomajskog Inkubatora 2014”, kada je u dvorani i na trgu održana izložba Crveno/Plavo. Izložba je postavljena na drvene, OSB panele položene iza staklenog pročelja dvorane, te je kroz sedam dana trajanja svaki prolaznik mogao pogledati postavljenu izložbu. Odnos između dvorane i trga ovom se izložbom dodatno intenzificirao, a izloženim prvosvibanjskim porukama skrenuta je pažnja na praznik i mjesto koje bi svojom arhitekturom trebalo osigurati drugačije pulsiranje grada.

Udruga kreativni Krk predložila je Gradu Krku također da se na tom Trgu ne pružaju nikakve tržišne aktivnosti. Kao što su u sličnim situacijama i mjestima na obali koriste štandovi, prodaja i neka vrsta trampe, u ovom slučaju prostor bi se koristio isključivo u svrhu javnih skupova, koncerata, predstava i izložbi. Organiziran je niz događaja, a svojevrsnu kulminaciju građani Krka doživjeli su ovog ljeta kada je uveden novi ljetni program, i održana serija mini tematskih koncerata pod nazivom Tramonto.

Organizirala se serija mini koncerta koji bi započinjali u vrijeme zalaska sunca (tal. Tramonto), koje je poslužilo i kao lajtmotiv samog događaja. Eklektičan odabir glazbe, prema mišljenju članova udruge, odgovara i njeguje heterogenost prostora i njegovu visoku arhitektonsku vrijednost. Događaj također obogaćuje gradsku turističku ponudu pridodajući novu vrijednost prelijepoj lokaciji, te postavlja novu kulturnu točku Grada. Glazbenici su nastupali na minimalno povišenoj bini, s decentnim ozvučenjem i bočnim osvjetljenjem koje omogućuje igru sjena glazbenika na plohama i bridovima dvorane.

Nastupali su Bebe Na Vole, The Marshmallow Notebooks, Sara Renar & Band, Rolin Humes, glazbenici koji izvode korijenski blues, indie-pop, indie-folk te blues-pop/rock. Odabir glazbenika, kontaktiranje te preostalu organizaciju provodila je sama udruga, a ciljana publika bili su građani ljubitelji glazbe te turisti i prolaznici. Prilikom koncerta osiguran je maleni sjedeći auditorij od 50-ak sjedećih mjesta. Marketing i oglašavanje događaja provodio se putem društvenih mreža, lecima i plakatima te putem klasičnih obavijesti Turističke zajednice. Simbolični znakovi postavljeni po ulicama Grada vodili su prolaznike prema trgu Krčkih glagoljaša, a sam događaj dodatno je obogaćen odabranom gastronomskom i enološkom ponudom.

Polivalentna funkcija dvorane, te blizina tri crkve i dva samostana, omogućila je tokom ovih dviju godina od završetka projekta dodatno korištenje trga s dvoranom prilikom prigodnih vjerskih događanja, ali i vjenčanja mladih bračnih parova iz Krka. Brojne ceremonije i zabavni program koji se vezuje uz njih poslužile su kao dodatni program na trgu, a postojeći djelovi pročelja, obrisi, plohe i fragmenti volumena dvorane ostati će trajna uspomena na prigodnim fotografijama.

Ovi specifični i precizno projektirani programi, te aktivnosti udruge Kreativni Krk, potvrđuju staru tezu da nema arhitekture bez događaja. Ove fotografije i događanja rječito govore da arhitektura ne postoji bez akcije, bez aktivnosti. Arhitektura je jedino viđena i u vremenu održiva ako je rađena i planirana kao kombinacija prostora, događaja i pokreta, bez ikakve hijerarhije ili prvenstva između tih specifičnih pojmova.

Ako se vratimo na početak i na rečenice Guy Deborda, te promotrimo precizno i ciljano umetanje pojmova u arhitekturu kao što su “događaj” i “program”, shvatit ćemo da su oni danas pod direktnim utjecajem Situacionističkog diskursa i 68-ške ere. Da paraftaziram Bernard Tschumia, podizanje barikada (funkcija) na ulicama Pariza (oblik) nije posve jednako kao šetnja francuskih flaneura (funkcija) u toj istoj ulici (oblik), niti je koncert (funkcija) na ulici i trgu (oblik) jednak protestu ili hodanju. Kao i u Parizu, tako i u Krku, očigledno svi hijerarhijski odnosi između oblika i funkcije prestaju postojati, a ovakav primjer, jasna i precizno programirana kombinacija događaja, programa i prostora, evidentno spori oboje, i funkciju i prostor.

Zahvaljujem Kreativnom Krku, i fotografima Vladimir Kaliniću 
https://www.facebook.com/VKalinicPhoto, Srđanu Hulaku https://www.facebook.com/srdjanhulakfoto, video snimatelju Josipu Surini (preuzeto sa youtube-a) 
https://youtu.be/JOFZK9c_lZA, i dizajneru plakata Mariu Depicolzuaneu Studio8585
http://www.studio8585.com/