Idis Turato — Delta 5, Rijeka, Hrvatska — idis@turato.hr

Info

Projekti Natječaji Izložbe seminari nagrade

Idis Turato rođen je 10. siječnja 1965. godine u Rijeci. Živi i radi u Rijeci, Splitu i Zagrebu.

idis@turato.hr

mob. 00385/91/2154566

1990

 • Interieur caffe Simona u Rijeci
 • Projekat obiteljske kuće u Crikvenici
 • 1991

  • Interieur boutique Prince u Crikvenici
  • Interieur caffe Novi Vinodolski
  • 1992

   • Interieur caffe Robio, Udine
   • Interieur caffe Pinos, Asolo
   • Interieur crkve sa nemjestajem, Mogliano Veneto
   • Obiteljska kuća na Krku
   • 1993

    • Studija prostornog uređenja Bakarskog zaljeva
    • WTC Rijeka, idejno rješenje Vladimir Grubešić, Saša Randić, Idis Turato, Branka Andrić, Zoran Šuša, Marko Dabrović, Anđelko Sladić, Zoran Kodrnja
    • Ured Alarm-automatike u Rijeci
    • Kuća Ipšić, Punat

    1994

    • Poslovno-stambene zgrade u Supilovoj ulici, Rijeka (izvedeno 1997.)Saša Randić, Idis Turato, Branka Andrić, Boris Cimaš, Silvije Novak, Ivo Skelin, Mladen Briški
    • Poslovna građevina Rijekatanka u Rijeci
    • Kuća Bošnjak, Matulji Saša Randić, Idis Turato, Zdravka Seljanović, Mladen Briški, Neven Milohnić, Daroslav Sokol, Petar Mišković

    1995

    • Studija prostornog uređenja Općine Omišalj
    • Regulacijski plan bloka Baštijanove ulice u Rijeci
    • Rektorat Sveučilišta u Rijeci (realizacija 1996.)
    • Idejno rješenje građevine u Baštijanovoj ulici, Rijeka Saša Randić, Idis Turato, Branka Andrić, Maja Matulja, Zdravka Seljanović
    • Idejno urbanističko rješenje centra Vrata Jadrana, Kastav
    • Rekonstrukcija mjesne crkve u Njivicama

    1996

    • Detaljni plan uređenja Njivica, otok Krk
    • Regulacijski plan Bulevard, Rijeka
    • Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Sportskog centra Kozala, Rijeka
    • Kuća Viličić, Volosko (realizacija 1997.) Saša Randić, Idis Turato, Zdravka Seljanović, Maja Matulja
    • Kuća Mihelčić, Kostrena
    • Interieur Gradska banka Osijek u Rijeci (realizacija 1996.)

    1997

    • Prostorni plan uređenja Općine Omišalj
    • Analiza namjene površina na području grada Rijeke Saša Randić, Idis Turato, Maja Matulja, Zdravka Seljanović
    • Obiteljska kuća Blažević, Rijeka
    • Caffe Oktogon, Zagreb
    • Projekt uređenja obale i trga u Njivicama

    1998

    • Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Crikvenica
    • Detaljni plan uređenja Klenovice
    • Detaljni plan uređenja Sportskog centra Bahalin
    • Detaljni plan uređenja zone groblja Kozala
    • Detaljni plan uređenja šetališta Zagori-Povile
    • Detaljni plan uređenja Korza Vinodolskog zakona
    • Regulacijski plan Široli, Viškovo
    • Rekonstrukcija Palače pravde u Rijeci
    • Gradska kula u Lovranu (realizacija 1999.) Saša Randić, Idis Turato, Lada Lozić-Turato, Marija Kolar; Lada Lozić-Turato (konzervatorski elaborat)
    • Obiteljska kuća Venturini, Kostrena
    • Rekonstrukcija obiteljske kuće Božičević, Dubrovnik

    1999

    • Studija područja Rujevica, Rijeka
    • Studija lokacija reciklažnih dvorišta, Grad Rijeka
    • Detaljni plan uređenja centra Gornji Zamet, Rijeka
    • Detaljni plan uređenja Doma socijalne skrbi odraslih osoba u Opatiji
    • Pješački most, Vrata jadrana, (realizacija 1999.) Saša Randić, Idis Turato, Igor Rožić, Zvonimir Sabljak
    • Benzinske postaje Vrata Jadrana, sjever i jug (realizacija 1999.)
    • Ekonomski fakultet u Rijeci (realizacija 2000.)
    • Projekt Partner banka, Korzo 11, Rijeka Saša Randić, Idis Turato, Maja Matulja, Marija Kolar, Igor Rožić, Zvonimir Sabljak
    • Kongresni centar Plitvice
    • Obiteljska kuća Jurković, Kraljevica

    2000

    • Projekt revitalizacije sela Plat, Verin i Srem, otok Cres
    • Detaljni plan uređenja Ričina-Studenac, Novi Vinodolski
    • Detaljni plan uređenja obale Petra Krešimira, Novi Vinodolski
    • Detaljni plan uređenja Pećina, Rijeka
    • Obiteljska kuća Perčić, Rijeka
    • Obiteljska kuća „Z“, Kostrena Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul, Petar Mišković
    • Rekonstrukcija vile Munz, Ičići
    • Poslovna hala Intel-tradea, Mučići

    2001

    • Detaljni plan uređenja Gornji Zamet, Rijeka
    • Detaljni plan uređenja radne zone 36 Žegoti, Kastav
    • Detaljni plan uređenja dijela naselja Rubeši, Rijeka
    • Projekt višestambene zgrade u Marčeljevoj Dragi, Crvene Terase Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
    • Projekt obiteljske kuće Šestak
    • Urbanistički plan uređenja radne zone Soboli
    • Rekonstrukcija stambene građevine, Perčić
    • Prenamjena Creskog Lazareta u knjižnicu
    • Rekonstrukcija građevine na Veloj Placi u Krku Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
    • Adaptacija prostora Turističke zajednice na Korzu u Rijeci
    • Projekt unutarnjeg uređenja Caffe Piccola Simona na Korzu u Rijeci
    • Idejno rješenje građevine Villa Gorovo u Opatiji
    • Idejno rješenje kuće Enico
    • Projekt kuće Cizler u Njivicama

    2002

    • Idejni projekt Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Krku Saša Randić, Idis Tuarto, Leora Dražul, Marko Derenčinović
    • Nadogradnja i adaptacija hale Kukuljanovo na Kukuljanovu
    • Idejni projekt stambeno poslovnog kompleksa Zagrad u Rijeci Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul, Siniša Glušica, Ana Staničić, Gordan Resan
    • Projekt Autocentar Peugeot Kuželka
    • Projekt rekonstrukcije i nadogradnje Tehničkog fakulteta u Rijeci Saša Randić, Idis Turato, Janja Zovko, Leora Dražul, Siniša Glušica
    • Projekt Obiteljska kuća Kostrena
    • Idejni projekt za pomoćne građevine autokampa u uvali Poljana na Malom Lošinju
    • Projekt rekonstrukcije poslovnog objekta u Voloskom, Opatija
    • Projekt Ekonomski fakultet u Rijeci Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražulj
    • Idejni projekt Uređenja interijera TZ Rijeka na Korzu
    • Idejni projekt Poslovno stambena građevina Cres-Kremenčić
    • Idejni projekt Obiteljska kuća Marochini
    • Idejni projekt Villa Santrić-Katastri, Učka
    • Idejni projekt Poslovno trgovački centar Vrtača, Kastav
    • Idejna studija Stambeno naselje Rujevica
    • Idejni projekt Uređenje interijera Caffe Teuta u Rijeci
    • Idejni projekt Obiteljska kuća Peršić
    • Urbanistički plan uređenja Zamet
    • Idejni projekt Uređenje interijera Dallas shop
    • Idejni projekt Poslovni prostor Eurostar
    • Projekt obiteljska kuća u Kostreni
    • Projekt poslovne zgrade Korzo 11, Rijeka Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul, Siniša Glušica

    2003

    • Nadogradnja višestambene zgrade u ulici Janko Polić Kamov u Rijeci
    • Prenamjena skladišne hale metala u skladišno distributivni centar Fenixtrade
    • Projekt za poslovno skladišnu halu Inteltrade u Mučićima
    • Projekt veletrgovačkog centra Metro cash&cary u Čavlima
    • Idejni projekt Novigradski LapidarijSaša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
    • Projekt poslovnog prostora i skladišta HEP-a u Rijeci
    • Detaljni plan uređenja poslovno ugost. kompleksa Gromača na Krku
    • Projekt veletrgovačkog centra Metro cash&cary u Čavlima
    • Projekt adaptacije i rekonstrukcije Hotela Crikvenica
    • Projekt apartmani Žrnovnica Saša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Gordan Resan
    • Izvedbeni projekt Novigradski Lapidarij Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul, Siniša Glušica
    • Interieur restoran le-Mandrać u Voloskom Saša Randić, Idis Turato, Siniša Glušica, Ajda Vugelnik

    2004

    • Projekt obiteljske kuće Jurković u Kostreni
    • Idejni projekt za zatvoreni bazen obiteljske kuće Viličić u Poljanama
    • Projekt uvala Poljana, Case Mobili na Malom Lošinju
    • Projekt kuće Šestan u Kostreni
    • Detaljni plan uređenja Galija
    • Idejno rješenje poslovno-stambenog centra u Poreču
    • Rekonstrukcija obiteljske kuće Skorup na Sušaku
    • Projekt Pastoralnog centra svetišta Majke Božje Trsatske na Trsatu u Rijeci Saša Randić, Idis Turato, Siniša Glušica, Leoa Dražul, Gordan Resan, Iva Ćuzela Bilać, Ana Staničić
    • Projekt stambene građevine R. u Kastvu
    • Idejna studija Sportskog centra Krk Saša Randić, Idis Turato, Oliver Čikeš
    • Idejni projekt kongresnog centra Meranija
    • Idejni projekt prodajno trgovačkog centra Bricostore u Puli

    2005

    • Projekt rekonstrukcije stambene građevine u Dramlju
    • Idejna studija Thalassoterapija u Crikvenici
    • Idejni projekt galerije i caffe bara Gradina na Trsatu
    • Idejni projekt nadogradnje i rekonstrukcije stambene građevine u Dramlju, Sv, Lucija
    • Idejni projekt trgovačkog centra Kikovica u Čavlima
    • Idejni projekt Kružna ulica, Rijeka
    • Idejni projekt Villa Opatija, Opatija
    • Projekt centra Medico na Krnjevu u Rijeci Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul, Siniša Glušica, Ana Staničić
    • Urbanistički plan uređenja u Njivicama
    • Studija prenamjene tvornice papira Hartera u RijeciSaša Randić, Idis Turato, Gordan Resan, Bruno Jurčić, Iva Ćuzela Bilać, Branka Juras
    • Detaljni plan uređenja Zona 26 na Krku
    • Idejno rješenje poslovno-stambene građevine u Agatićevoj ulici, Rijeka

    2006

    • Prostorna studija zone mješovite namjene, Umag
    • Projekt uređenja partera korza Hrvatskih branitelja u Novom Vinodolskom
    • Projekt restorana Korzo
    • Prostorno-programsak studija Instalater Rijeka/Instalater d.d.
    • Obiteljska kuća Barac na Trsatu
    • Poslovno stambeni objekt Turudić u Vinkovcima
    • Projekt Villa Borgo u Buzetu
    • Sportsko zdravstveni centar Viškovo
    • Poslovno stambena građevina 40 BOX u Opatiji
    • Studija Agregat na Zametu u Rijeci
    • Projekt višeobiteljske građevine na Srdočima
    • Bazen – Plivalište Vukovar u Vukovaru Saša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Gordan Resan, Janja Zovko, Ivana Žalac
    • Projekt Vrtić i jaslice Katarina Frankopan u Gradu Krku Saša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Iva Franolić
    • Projekt trgovačkog centra Kikovica
    • Projekt centra Voz u Omišlju
    • Projekt kuće Franolić na Pećinama
    • Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Omišalj
    • Rekonstrukcija i adaptacija Učilišta u Novigradu
    • Obiteljski objekt Turković u Kostreni
    • Uređenje interijera Air Adriatic
    • Rekonstrukcija stare gimnazije u Krku
    • Poslovna građevina Dević na Čavlima
    • Idejni projekt za Turističko poslovni kompleks Malinska na Krku
    • Idejni projekt obiteljska kuća Blažević na Trsatu

    2007

    • Idejni projekt uređenja crkve Sv. Marije od mora u Vrsaru
    • Projekt turističko naselje Njivice
    • Idejno rješenje Društveni dom u Bakru
    • Detaljni plan uređenja Zone hotel Rovinj u Rovinju
    • Projekt interijera Otvoreno učilište Novigrad, gradska knjižnica
    • Projekt Stambeni niz kuća Maj u Poreču
    • Idejni projekt Hotel Čitar u Novigradu
    • Idejno rješenje Hotel Rovinj u RovinjuSaša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Siniša Glušica, Branka Juras, Gorjana Drašković
    • Obiteljska kuća Costabella u Rijeci
    • Projekt Stambena građevina Ukella u Kostreni
    • Detaljni plan uređenja Sportsko rekreativna zona Monvi – Cuvi u Rovinju
    • Idejno rješenje turističkih građevina Granturismo u Portugalu, 2. faza
    • Projekt Hotel Kontinental u Rijeci
    • Projekt Hotel Lucija
    • Idejni projekt interijera Kavana hotela Neboder u Rijeci
    • Idejni projekt Hotel Park Saša Randić, Idis Turato, Gordan Resan, Igor Dragišić
    • Idejni projekt Nadgrobni spomenik u Kostreni
    • Idejni projekt Restoran Bevanda u Opatiji
    • Obiteljska kuća Eterović na Kantridi u Rijeci
    • Idejni projekt Rekonstrukcija tvornice Torpedo
    • Idejni projekt višestambene zgrade na Kantridi
    • Idejni projekt Kuća u Puli
    • Projekt rekonstrukcije Restoran Marina
    • Idejni projekt Ljetna pozornica u Opatiji
    • Idejni projekt Obiteljska kuća Blitva u Rovinju
    • Idejni projekt rekonstrukcije Kuća San Tomaso
    • Urbanistički plan uređenja naselja Njivice
    • Idejni projekt Bok Drenova

    2008

    • Idejni projekt poslovnog centra Citroen Mihelić
    • Detaljni plan uređenja groblje Kastav
    • Idejni projekt Marot, Rijeka
    • Idejni projekt obiteljska kuće na Krku
    • Idejno rješenje Poslovna zgrada Vugip, Rijeka
    • Idejno rješenje Poslovna zgrada Zanatooprema, Rijeka
    • Urbanističko arhitektonska studija Fužine-Vrata, Fužine
    • Idejno rješenje Hala Textum na Marčeljima, Rijeka
    • Projekt Hotel Kontinental, Rijeka
    • Idejno rješenje Stomatološka ordinacija, Punat
    • Idejni projekt višestambene građevine Lastavica u Pazinu
    • Projekt Hotel Crikvenica
    • Idejna studija Nogometno igralište Orijent, Rijeka
    • Idejni projekt rekonstrukcije i nadogradnje Hotela Kvarner i Kristalne dvorane u Opatiji Saša Randić, Idis Turato, Gorjana Drašković, Gordan Resan
    • Projekt Interijer stana u Gundulićevoj ulici, Zagreb
    • Projekt Kuća Eterović na Kantridi, Rijeka
    • Projekt višestambene građevine Virovitica
    • Poslovno stambena građevina Zlatni otok na Krku
    • Detaljni plan uređenja centra Fužine
    • Idejni projekt Stambena zgrada i garaža u Cvjetnom naselju u Zagrebu
    • Idejni projekt Obiteljska kuća Pocrnić-Vucelić
    • Urbanistički plan uređenja dijela naselja Žgaljići

    2009

    • Idejni projekt Obiteljska kuća Barac
    • Projekt Putnički terminal u Rijeci
    • Projekt Osnovna škola i vrtić Veli Vrh u PuliSaša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Ida Križaj, Janko Jelić, Hrvoje Sedlić, Dubravka Perica
    • Studija za detaljni plan uređenja Zona Kuk u Opatiji
    • Idejna studija Tošina, Opatija
    • Studija Veprinac
    • Idejni projekt Višestambena građevina Lašićanska cesta u Zagrebu
    • Projekt Kuća Eterović na Kantridi, Rijeka
    • Projekt Stambeni objekt Kuća Kus u Kostreni
    • Idejno rješenje Stambena građevina Pula
    • Idejno rješenje Sportsko-plivališni centar Krk
    • Idejni projekt Kuća Krželj
    • Idejni projekt Obiteljska kuća Krasica
    • Idejni projekt Trg Kolište Vrsi
    • Idejni projekt Muzej Apoksiomen u Malom Lošinju Saša Randić, Idis Turato, Gorjana Drašković, Maja Ivanovski, Gordan Resan, Janko Jelić, Hrvoje Sedlić
    • Projekt Hotel Pula

    2010

    • Projekt Villa Amalia u Opatiji
    • Idejno rješenje dvojne kuće Njivice Idis Turato, Iva Franolić, Ana Staničić
    • Idejno rješenje Turčić-Jaz U Malinskoj, otok Krk
    • Idejni projekt Parafinka Idis Turato, Ida Križaj
    • Idejno rješenje Kuća Lazinica,Volosko-Kuk Idis Turato, Ana Staničić, Ida Križaj
    • Idejno rješenje Kuća Purić u Krku
    • Idejno rješenje Grbac na Kantridi, Rijeka
    • Idejno rješenje Ugostiteljsko turistička zona Strigar, otok Krk Idis Turato, Ana Staničić, Ida Križaj
    • Projekt Parafinka
    • Idejno rješenje Privatna stomatološka ordinacija Čavle
    • Idejno rješenje Torpedo 2010.
    • Idejno rješenje Ivanj-Vodovod i kanalizacija, Novi Vinodolski
    • Projekt Sportska dvorana, plivalište i hotel Krk Idis Turato, Iva Franolić, Ana Staničić, Ida Križaj
    • Projekt interieura Putnički terminal u Rijeci Idis Turato, Ida Križaj, Janko Jelić
    • Idejno rješenje Stan Kordić na Bulevardu u Rijeci
    • Idejno rješenje Preluk
    • Idejni projekt Vinski podrum Rožanić
    • Idejni projekt Otvoreno učilište Novigrad Idis Turato, Ida Križaj, Ana Staničić

    2011

    • Idejna studija Zona Punta Umag Idis Turato, Ida Križaj, Ana Staničić, Janko Jelić, Matija Novak, Viliam Brajković, Kristina Škrokov
    • Idejna studija Biciklističke staze Novigrad Idis Turato, Ida Križaj
    • Idejni projekt Poslovna zgrada Novatec u Labinu Idis Turato, Ida Križaj
    • Idejni projekt Villa Anette u Rapcu Idis Turato, Matija Novak
    • Idejni projekt paviljona za pisanje Vedrane Rudan na Trsatu u Rijeci Idis Turato, Matija Novak
    • Idejni projekt standardnog Nogometnog kampa
    • Idejni projekt Hartera 2011.-Vivi Rinocerus
    • Idejni projekt Dvorana Grobnik-Kaštel
    • Idejni projekt Edukacijsko-kongresni centar, Volosko
    • Idejni projekt Uređenje interijera TIC na Korzu u Rijeci Idis Turato, Janko Jelić, Ida Križaj
    • Idejni projekt Kupalište Vučedol u Vukovaru Idis Turato, Ida Križaj, Janko Jelić
    • Idejni projekt Uređenje interijera Grad Rab
    • Idejna studija Kaštel-Grci u Rabu Idis Turato, Ana Staničić, Marko Liović
    • Projekt Uređenje interijera Korzo u Rijeci
    • Idejni projekt Vila Gumno na Krku
    • 2012

     • Idejni projekt trga sa dvije crkve i dvoranom u Krku, KrkIdis Turato, Ida Križaj, Ana Staničić
     • Idejni projekt višestambene zgrade Rova u Malinskoj Idis Turato, Marko Liović
     • Idejna studija hotela sa restoranom, enotekom i muzejom vrbničke žlahtine, Vrbnik, Krk Idis Turato, Josip Mičetić, Nika Đelalija, Anita Elez
     • Idejna studija Kampor-Mel u Rabu Idis Turato, Ida Križaj, Ana Staničić, Marko Liović, Nika Đelalija
     • Idejna studija gradskog plivačkog bazena, Pula Idis Turato, Ida Križaj, Ana Staničić, Marko Liović, Nika Đelalija
     • Izvedbeni projekt Vila Gumno na Krku Idis Turato, Marko Liović
     • Badel Blok, idejni projekt Idis Turato, Ida Križaj, Janko Jelić, Marko Liović, Josip Mičetić, Nika Đelalija, Anita Elez
     • Idejna studija gradskog podcentra Plodine Srdoči, RijekaIdis Turato, Josip Mičetić, Marko Liović
     • Programsak studija “Editiranje Bloka Benčić” Rijeka Idis Turato, Janko Jelić
     • Idejna studija stambene zone 26 u Krku Idis Turato, Josip Mičetić, Janko Jelić
     • Idejni projekt hotela “Gospoja”, Vrbnik, otok Krk Idis Turato, Josip Mičetić
     • Projekti Natječaji Izložbe i seminari

      1991

      • Hose for a Media Lover, Glasgow

      1993

      • Natječaj za uređenje obalnog područja Embarcadero u San Franciscu
      • Fontana i spomenik pomorcu, Rijeka, priznanje

      1994

      • Europan III, Berlin; Njemačka
      • Centar Spreinsel, Berlin, Njemačka
      • Zgrada opere u Cardiffu, Velika Britanija
      • Graz Messe, Austrija
      • Centar Osijeka

      1995

      • Međunarodni lučki terminal u Yokohami, Japan
      • Centar Podvežice, Rijeka, ravnopravna I. Nagrada

      1996

      • Europan IV, Haag, Nizozemska
      • Diet Library, Japan

      1997

      • Natječaj za zapadni dio Soluna, 1997. Saša Randić, Idis Turato, Maja Matulja

      1998

      • Cartagena, Europan IV, Španjolska 1998., finalist Saša Randić, Idis Turato, Maja Matulja
      • Almere, Europan IV, Nizozemska 1998. Saša Randić, Idis Turato, Maja Matulja
      • Atlantis 2000, Valkenburg, Nizozemska

      1999

      • Blok Rikard Bančić, Rijeka, II. nagrada
      • Europan Dom Cayenne, Francuska Gijana
      • Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Saša Randić, Idis Turato, Maja Matulja, Aljoša Brajdić

      2000

      • Novigradski Lapidarij Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul

      2001

      • Sveučilišni kampus u Osijeku Saša Randić, Idis Turato, Marko Derenčinović
      • Europan V, Cordoba, Španjolska Saša Randić, Idis Tuarto, Leora Dražul

      2002

      • Stambeno naselje POS Pula Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
      • Japan muzej NJPSaša Randić, Idis Turato, Leora Dražul

      2003

      • Europan Izola Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
      • WTO Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
      • Sveučilišni kampus na Trsatu Saša Randić, Idis Turato, Branka Juras, Ajda….
      • MSU Rijeka Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul
      • Gruž Dubrovnik Saša Randić, Idis Turato, Leora Dražul, Siniša Glušica

      2005

      • Autobusni kolodvor Žabica u Rijeci Saša Randić, Idis Turato, Gorjana Drašković, Gordan Resan
      • Casa Grandturismo, Portugal Silves Saša Randić, Idis Turato, Gordan Resan, Oliver Čikeš, Iva Ćuzela Bilać

      2006

      • Projekt Hotel Rovinj Saša Randić, Idis Turato, Branka Juras, Gordan Resan, Ana Staničić, Iva Franolić)
      • Projekt Parkiralište u Poreču Saša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Iva Franolić, Branka Juras, Gordan Resan

      2007

      • Poslovna zgrada Adris grupe u Zagrebu Saša Randić, Idis Turato, Igor Dragišić, Margita Grubiša, Gordan Resan, Ana Staničić, Janja Zovko, Ivana Žalac
      • Staro nogometno igralište u Poreču Saša Randić, Idis Turato, Janja Zovko

      2008

      • Projekt Osnovna škola Veli Vrh Pula Saša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Gordan Resan, Hrvoje Sedlić, Viliam Brajković

      2009

      • Stambeno poslovni kompleks Periska u Splitu Idis Turato, Saša Randić, Gordan Resan, Gorjana Drašković, Ana Staničić, Viliam Brajković
      • Muzej Apoksiomen, Mali Lošinj Saša Randić, Idis Turato, Ana Staničić, Janko Jelić, Hrvoje Sedlić
      • Stambeni kompleks Peškera, Poreč Idis Turato, Ida Križaj, Viliam Brajković

      2010

      • Milde Sorte Preluka, Opatija Idis Turato, Iva Franolić, Ana Staničić, Gordan Resan, Viliam Brajković
      • Centar Crikvenica Idis Turato, Ida Križaj
      • Mine the gap, Chicago Idis Turato, Ida Križaj, Viliam Brajković
      • Dom za starije osobe i javni park u Labinu
      • Stambeni kompleks Rujevica, Rijeka
      • Uređenje trga i ulica u Senju Idis Turato, Ida Križaj, Janko Jelić, Viliam Brajković

      2011

      • Stambeno turistička zona Punta Umag Idis Turato, Ida Križaj, Ana Staničić, Janko Jelić, Matija Novak, Viliam Brajković, Kristina Škrokov, Nikolina Jurić

      Projekti Natječaji Izložbe seminari nagrade

      1991

      • Izložba „Zagrebački salon“, Zagreb

      1994

      • 7. Bijenale mladih Mediterana, Lisabon
      • Izložba „29. Zagrebački salon“, Zagreb

      1995

      • Međunarodni seminar „Okviri metropole“, Zagreb
      • Međunarodni seminar SESAM, Motovun

      1996

      • Međunarodni seminar „Urbana pravila“, Zagreb
      • Projekt „Moderna arhitektura Rijeke“, Moderna galerija Rijek

      1997

      • Izložba „32. Zagrebački salon“, Zagreb
      • Izložba „Piranski dani arhitekture“, Piran

      1998

      • Međunarodni seminar „Piranski dani arhitekture“, Piran, Odgovornost forme
      • Izložba „Piranski dani arhitekture“, Piran

      1999

      • Izložba „Piranski dani arhitekture“, Piran
      • Izložba „Zagrebački salon“, Zagreb

      2000

      • Izložba „Otvorena mreža“, Venecijanski bijenale-Grad: treći milenij Saša Randić, Idis Turato
      • 10 godina poslije/10 years after-AA School of Architecture, London
      • Izložba „Arhitecture of transition“, Berlage Institut, Roterdam, Nizozemska

      2002

      • Arhitektonska radionica Koper

      2005

      • Roterdamski Bienale, Flod, Roterdam, Nizozemska
      • Izložba „Piranski dani arhitekture“, Piran

      2006

      • Izložba „Piranski dani arhitekture“, Piran

      2008

      • Harvard-New Trajectories: Contemporary Architecture in Croatia & Slovenia, Harvard University Graduate of Design

      2009

      • Sarajevski dani arhitekture, izložba i predavanje, Sarajevo

      2010

      • Venezia bienale, Pavilion.hr, Venezia

      2011

      • 33. Salon arhitekture u Beogradu, posebni gosti salona, izložba i predavanje
     • Nagrada «Viktor Kovačić» za najbolje arhitektonsko ostvarenje 2003. godine za nadogradnju Tehničkog fakulteta, Rijeka
    • Nagrada «Piranesi» Piran, Slovenija 2005. godine za OŠ «Fran Krsto Frankopan», Krk
   • Nagrada «Vladimir Nazor» 2005.godine za OŠ «Fran Krsto Frankopan», Krk
  • Nagrada «Viktor Kovačić» za najbolje arhitektonsko ostvarenje 2008. godine za Pastoralni centar Trsat i aulu Ivana Pavla II, Rijeka
 • Nagrada «Viktor Kovačić» za najbolje arhitektonsko ostvarenje 2009. godine za dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk
 • Nagrada Mies Van der Rohe, selekcija 40 najboljih realizacija u Evropi za OŠ «Fran Krsto Frankopan», Krk 2007. godine i za vrtić “Katarina Frankopan” Krk, 2011. godine