Arhitektura Instalacija – Instalacija Arhitekture

Kada vaša kuća sadrži takav kompleksan sustav odvoda i dovoda, cijevi, kanala, ulaza i izlaza zraka, žica i svjetala, kada je kuća prekrcana kuhinjskim aparatima, pećima, sudoperima, odvodima smeća, hi-fi, audio, antenskim sustavima, zamrzivačima i grijačima raznih vrsta, kada kuća sadrži toliko mnogo servisa i uređaja koji podržavaju život i aktivnosti u kući postavlja se pitanje čemu kuća onakvu kakvu danas poznajemo? Da li bi kuća danas mogla ostati bez ikakve pomoći i asistencije arhitekture zidova? Reyner Banham “A Home is not a House” (Art in America #2, 1965)

Arhitektura maloga stana, višestambene zgrade, obiteljske kuće, hotela, bolnice, rodilišta, mrtvačnice, muzeja, galerije, vrtića, škole, vojarne, shopping centara, kina, tvornice, skladišta, sportske dvorane, bazena i kupališta uvjetovana je instalacijama raznih vrsta. Mogli bi konstatirati da je projektiranje danas, projektiranje instalacijama. Projektiranje instalacijama je također potpuno uvjetovano i traženo. Projektiranje instalacijama je potreba, nužnost, zakonska, administrativna, pravna i legislativna obveza. Projektiranje instalacija je kreativno. Manipulacija temperaturom, vlažnošću, podacima raznih vrsta, koeficijentima, atestima, zakonima i pravilnicima čini projektiranje instalacijama silno zanimljivo. Moderiranje fizikalnim, kemijskim, audio, vizualnim, olfaktornim i taktilnim parametrima čini projektiranje instalacija trajno uzbudljivo.

C_GIF_600px

…..termotehničke instalacije, instalacije grijanja, instalacije hlađenja, instalacija izmjene zraka, instalacija dovoda zraka, instalacija odvoda zraka, instalacija ventilacije kuhinje, instalacija ventilacije plinskog spremnika, instalacija odvoda kondenzata, rekuperatorska instalacija, instalacija bazenske tehnike, instalacija bazenskih filtera, instalacija bazenskih pumpi, instalacija pumpi za cirkulaciju vode, instalacija bazenskog preljeva, instalacija grijanja benzenske vode, instalacija kompenzacijskog bazena, instalacija diesel agregata, instalacija lož ulja, instalacija dimnjaka, instalacija detektora opasnih tvari i plinova, instalacija termostata…..

Kućne instalacije, instalacijski sklopovi, aparati, uređaji, strojevi, pribor, oprema, gotovi elementi i komponente spremne za upotrebu čine projekt ostvarivim, jasnu ideju prostora mogućom, a konačnu materijalizaciju promjenjivom i potpuno kontroliranom. Projektiranje instalacija podrazumijeva znanje i kontinuirano obnovljive informacije. Projektiranje instalacija je vještina, složena igra koja zahtjeva dijagramski način razmišljanja, shematski pogled na stvarnost, apstraktan pogled na složeni svijet puteva, tokova, prolaza, izlaza, ulaza, preklapanja, sklapanja, prodora instalacijskih sklopova. Instalacije su infrastruktura kuće, instalacije su poput krvnih žila, instalacije su putevi, instalacije su tokovi, instalacije su živci i neuroni suvremene arhitekture.

Bazen Vukovar_02

…..elektrotehničke instalacije, instalacija elektroenergetskog napajanja, instalacija mjerenja, instalacija prekidača, instalacija utičnica, instalacija izjednačavanja potencijala, instalacija rasvjete bazena, instalacija rasvjete dvorane, instalacija rasvjete svlačionica, instalacija panika rasvjete, instalacija sigurnosne signalizacije, instalacija strukturnog kabliranja, instalacija računalne mreže, instalacija gromobrana, instalacija kabelske televizije, instalacija video nadzora, instalacija zvučnika, instalacija dekorativne rasvjete, instalacija video ekrana, instalacija takmičarskog semafora, instalacija vanjske rasvjete, instalacija reflektora vanjskog plivališta, instalacija rasvjete parkinga, instalacija rampe, instalacija izdavanja karata…..

Neke instalacije imaju jaku fizičku pojavnost, neke su gotovo pa nevidljive. Neke instalacije čujemo, neke vidimo, neke gledamo, neke instalacije gledaju nas. Instalacije osjećamo, neke samo njušimo. Neke od instalacija ugrađujemo, ostavljamo slobodne, neke skrivamo. Instalacije, ma kakve one bile, snažno definiraju prostor kojeg projektiramo. Instalacije su plastične, gumene, PVC, poliuretanske, najlonske, čelične, bakrene, aluminijske, pocinčane, keramičke, betonske, titanske, kevlar, instalacije su rijetko drvene i papirnate. Instalacije se proračunavaju, crtaju, pišu, kalkuliraju, programiraju, testiraju, atestiraju, puštaju u probni rad. Neke instalacije rade povremeno, neke se instalacije aktiviraju u slučaju nužde, panike, havarije ili uzbune. Neke instalacije kontinuirano rade i nikada se ne gase. Instalacije se mijenjaju, nadograđuju, zamjenjuju novim komponentama i dijelovima. Instalacije se kontinuirano usklađuju s novim zahtjevima i propisima.

bazen-ostalo-04

…..hidrotehničke instalacije, instalacija vodovoda, instalacija kanalizacije, instalacija otpadnih voda, instalacija slane vode, instalacija slatke vode, instalacija odvodnje oborinskih voda, instalacija grijača protiv smrzavanja, instalacija hidrantske mreže, instalacija sprinklera, instalacija vodoskoka, instalacija bazenskog gejzira, instalacija protustrujnog plivanja, instalacija navodnjavanja, instalacija separatora masti i ulja, instalacija za desalinizaciju i dekalcifikaciju vode, instalacija protuprovale, instalacija detektora pokreta, instalacija protupožarnih detektora, instalacija električnih dizala, instalacija pokretnih traka, instalacija transportne platforme, instalacija kuhinjskih aparata, instalacija caffe bara, instalacija multimedije, instalacija pozornice, instalacija mikrofona…..

Pored klasičnih kućnih instalacija, instalacija vezanih uz vodu, plin, dizel gorivo, električnu energiju, grijanje i hlađenje, tu su instalacije vezane uz nove medije i digitalne sustave koji uvode dodatnu kontrolu i nadzor“pametnih instalacija”. “Pametne Instalacije” pozicionirane su izvan odnosa služenog i služećeg. One su teže uočljive, prostiru se svugdje i ne slijede logiku arhitekture. One postoje, ali se ne vide, one služe, ali nisu direktno obslužene, one se kontinuirano rasprostiru i nisu vezane uz konstrukciju i koordinatni sustav građevine. “Pametne instalacije” non-stop serviraju, bez vidljivih oblikovnih i fizičkih uvjetovanosti. Pametne instalacije su više od potrebe. Projektiranje pametnih instalacija je i stvar prestiža. Smart, komfor i održivost definirani medijima te dodatno pojačani digitalnim instalacijama otvaraju nove mogućnosti, bacaju u zaborav stare odnose i eliminiraju ustaljene hijerarhije.

Bazen Vukovar_01