Kako Je Govorio Memphis

Memphis; koji je njihov projektantski identitet? Koje su filozofije, metode rada, proizvodi i predviđanja ove radne skupine iz Milana? Koje su analogije, a koje različitosti koje garantiraju autonomiju njihove slike svijeta?

Memphis: qual e la loro identita progettuale? Qualli sono le filosofie, i metodi, la finalita, la previsioni del gruppo di lavoro milanesi? Quali sono l analogie e le differenze che garantiscono ad entrambi l’autonomia della propria immagine?

GIF-6

Namještaj / Arredamento
za nas, on je izvan bilo kojeg  programa / per noi è fuori programma

Autori / Autori
oni su izumitelji metafora / sono gli inventori di metafore

Avangarda / Avanguardia
to je „suvremeno inzistiranje“ Picasso / è „l’insistenza contemporanea „ (Picasso)

Klijenti / Clienti
bilo tko / chiunque

Ovisnosti / Dipendenze
kreativni optimizam stoljeća / l’ottimismo creativo del secolo

GIF-3

Dizajn / Disegno
projektne bilješke / annotazione progettuale

Isključenja / Esclusi
ne isključuje se ništa, samo se dodaje / non si esclude, si aggiunge

Filozofija / Filosofia
filozofija je tehnologija osjetila / per noi è la tecnologia della sensorialità

Temelj / Fondazione
kriza evolucije / crisi dell’ evoluzione

Grafika / Grafica
posebna tehnika znakova / particolare tecnica del segno

Ukus / Gusto
institutionalizirani orgazam / l’orgasmo istituzionalizzato

Ideologija / Ideologia
projektna paranoja (dizajn paranoje)/ la paranoia progettuale

GIF-2

Slika / Immagine
bilo koja organzacija jezičnih znakova / qualunque organizzazione di segni linguistici

Jezik / Linguaggio
komunikacijska tehnologija / la tecnologia della comunicazione

Mjesne zajednice / Luoghi comuni
proizvodnja institucija / la produzione degli istituti

Materijali / Materiali
jezična podrška / supporto del linguaggio

Sjećanja / Memorie
zadržat ćemo ih na klupi za rezerve / la mettiamo di riserva in panchina

Metode / Metodi
razne strategije koncentracije / strategie di concetrazione

Mjere / Misure
centimetri ili inči?/ centimetri o inches?

Mitovi / Miti
priznanje i javno korištenje vezano uz događaj / riconoscimento e uso pubblico di un evento

GIF-1

Namještaj / Mobilio
instrumenti za upotrebu i komunikaciju / strumenti d’uso e di comunicazione

Objekti / Oggetti
idem/isti (više ili manje) / idem (più o meno)

Organizacija (radna shema) / Organigramma
organizirane strategije / strategie organizzate

Poetika / Poetiche
to su stanja visoke plime / sono gli stati di alta marea

Prognoze / Previsioni
meteorološki problemi / problemi metereologici

Profit / Profitto
sretan završetak jedne komercijalne operacije / conclusione felice di un’operazione commerciale

Projekti (dizajn) / Progetti
dizajn novih metafora / il disegno di una nuova metafora

Oglašavanje / Pubblicità
kao što bi rekao Bajo Patak , „to je duša trgovine“ / come diceva Zio Paperone è „l’anima del commercio“

GIF-4

Kulturne reference / Riferimenti culturali
Beč, dio Bauhausa, neinstitucionalna kultura, konzumerizam, predgrađe, Indija, Pre-raphaeliti, Eskimi, američka tehnologija, optimizam, melankolija, Sumerani, kubizam itd. / Vienna, parte della Bauhaus, culture non istituzionalizzate, consumismo, suburbia, India, Prareffaeliti, Esquimesi, tecnologia USA, ottimismo, melanconia, Sumeri, cubismo, etc.

Stil / Stile
koherentni ikonografski paket koji se koristiti samo i sključivo u nuždi / un pacchetto iconografico coerente da usarsi come emergenza

Tehnologija / Tecnologia
znanje o raspoloživim sredstvima kojima se postižu praktični ciljevi / la conoscenza dei mezzi a disposizione per raggiungere certi scopi pratici

Korisnost / Utilità
promjenjiva sukladno datim uvjetima / variabile relativa alle condizioni

GIF-5

Ovaj prilog sa uvjerljivim, preciznim i danas veoma aktualnim odgovorima uz pitanja o  ulozi, poziciji i poruci arhitekture i dizajna, izvorno je objavljen u časopisu Domus, broj 646 iz siječnja 1984. godine pod naslovom “Memphis ideologija dizajna i namještaj”.