ECOC Rijeka 2020, Sweet And Salt Project

Slatko&Slano je jedan od sedam programskih pravaca projekta Europske Prijestolnice Kulture Rijeka 2020. Slatko&Slano analizira, spaja, promišlja i projektira složeni prostor koji se sastoji od kanjona rijeke Rječine, nasipanog teritorija Delte omeđenog Mrtvim Kanalom i donjim tokom Rječine te područja stare lučke infrastrukture, lukobrana, skladišta i akvatorija Luke Rijeka i Porto Baroša.

MAPA_idis_600

Slatko&Slano/2016-17 je pilot projekt koji kroz teme i fenomene post-industrijskog grada spaja znanstveni, istraživački, edukacijski rad i program Centra za napredne studije Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci i Arhitektonski Fakultet u Zagrebu. Slatko&Slano je niz koordiniranih aktivnosti u vremenu i prostoru koje kroz umjetničko djelovanje, moderiranje i artikuliranje participatornih procesa te organizirane urbanističko-arhitektonske radionice promišlja, ideološki obrađuje, programski definira i spekulativno simulira potencijalna stanja zapuštene gradske, lučke i industrijske infrastrukture.

Slatko&Slano kroz konkretnu tematizaciju rada migracija i vode kao narativa Grada Kulture, ECOC Rijeka 2020, putem konkretnih prijedloga simulira nove načine života u starim i napuštenim industrijskim, skladišnim i proizvodnim prostorima. Slatko&Slano bavi se temama stanovanja, dokolice i rada, proizvodnjom hrane iz održivih i ekoloških izvora koristeći neiskorištene prostore, alternativne izvore energije za proizvodnju RI-Hrane, RI-Stana i Ri-Rada.GIF-DIJAGRAMI_600x400

Na konkretnoj lokaciji starog napuštenog gradskog kupališta Školjić i u prostoru energane tvornice papira Hartera promišljaju se habitati, coworking prostori i urbane farme kao dijelovi gradske infrastrukture, mjesta života, rada, proizvodnje, konzumacije, potrošnje i korištenja otvorenih i svima dostupnih izvora i resursa. Pravo na stambeni prostor, pravo na hranu, pravo na rad poticani kroz spekulativne studentske projekte u jednom se trenutku tokom 2020 godine konkretno testiraju, osiguravaju i konkretno žive unutar kulture drugačijeg grada – specifično organizirane i strukturirane kulture Slatko&Slano.

Rijeka je zaražena! Rijeka virus – R13Ka!

Gotovo u pravilnim polustoljetnim vremenskim razmacima Rijeka biva zaražena. Neovisno je li riječ o protofašističkim ili potpuno oprečnim anarhističkim pokretima, Rijeka se pokazala kao potentno tkivo širenje ‘zaraze’. Lajtmotiv projekta stoga postaje simbol virusa. Platonski ikosaedar obavijen membranom svojom provokativnom i pomalo dekadentnom pojavnošću nedvosmisleno se i potpuno svjesno svrstava u venturijevski ‘duck’. Čelična struktura virira u postojeći kontekst, afirmirajući i potencirajući njegove značajke. Jednako kao što virus predstavlja metabolički neaktivne i zarazne čestice na granici nežive prirode i živog svijeta, ovaj se projekt nalazi na margini između arhitekture i prostorne instalacije. On je niži oblik arhitekture potpuno ovisan o ‘tkivu’ domaćina.

Arka Rijeka

Projekt Arka definira jasan konstrukt koji poprima funkciju festivala i pojavnost Arke/Piratskog broda. Struktura se sastoji od fleksibilnih prefabriciranih elemenata dopremljenih željeznicom, sastavljenih na anonimnoj lokaciji, nad kojom virira novi program stvarajući privremenu autonomnu zonu. Kuće u neposrednom kontekstu bivaju katalizatori sukoba participanata ‘Arke’. Arka je fleksibilna, širi se linearno i u visinu postupkom dodavanja pojedinih modula brodskih rebara i kontejnera. Potražnja za sve većim kapacitetom rezultira njezinom glomaznošću i dekadentnom pojavnošću. Rijeka, ikona dekadentne majke, katalizator je anarhizma od D ‘Annunzija preko Punka do ‘Arke’ , inkubator dijabolične ideje koja postaje kontaminirajućim virusom – R13Ka.

600px

Rijeka Super-Blok

Prostorni izraz sveden je na apstraktnost kvadrata koji u svojoj radikalizaciji poprima oblik bloka, te pokušava ispitati ograničenje navedene tipološke strukture. Navedeno omogućava kontinuirani protok, razmjenu,  bez određenih krajnjih točaka, samim time koncentriranu ali i ‘beskonačnu’ inkluzivnu zajednicu definiranu protokom nematerijalnih dobara koja predstavljaju zametak kulturne produkcije. Prostorna projekcija strukture koja je određena ‘izvana’ ulazi u prostorne konflikte sa postojećom strukturom grada, napuštenog bazena i kupališta, prugom, kanjonom Rječine. Super-Blok može biti shvaćen i sagledan kao manifestacija invazivnog, represivnog i sustavnog ograničenje, samo jednog od mnogih koji su definirali i provocirali specifičnu klimu riječke kolektivne svijesti i njezin kulturni izraz.

Rijeka Inkubator

Postojeće plivalište i javno kupatilo Školjić svojom kaotičnom morfologijom stvorilo je kroz vrijeme zanimljive odnose različitih prostora u interijeru i eksterijeru građevine. Zapuštenu zgradu potrebno je što prije liječiti i ponovno oživjeti. Prostori postojeće zgrade, nova opna i njihov među prostor čine hibridnu zajednicu koja objedinjuje sve cikluse života, proizvodnju hrane, trgovinu, rad, dokolicu i spavanje. Osnovni sadržaj objekta je tržnica koji se prožima postojećim objektom zahvaljujući implementaciji rampe kao novim arhitektonskim elementom. Nova opna je tretirana kao staklenik koji objedinjuje sve teme ciklusa života zajedničkom atmosferom, te stvara mikro zajednicu u kojoj se interakcijama korisnika mogu razviti neke nepredvidive kulture/dekadencije prepuštene “plamenu” novih Riječana.

05_GIF_GIF_GIF_GIF 2

Ovaj projekt rađen je u sklopu redovitog programa ECOC Rijeka 2020, Sweet and Salt Projekta gdje su kroz rad studenata arhitekture istraživali lokaliteti Školjić, Hartera, lučka skladišta, garaže Autotroleja i gornji tok rijeke Rječine. Autori prikazanih projekata su studenti Grgur Butigan, Valentina Krekić, Jakov Matas, Marin Mišan, Krešimir Petric i Nika Serdar. Radovi su nastali u sklopu redovite Radionice arhitektonskog projektiranja – RAP 3 Master studija na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Akademske godine: 2016./2017. Projekt se nastavlja…..

2-infrastrukutre_26-tlocri_1