Oblici Zvuka, Zvukovi Oblika

Vibracija i prostorni zvuk snažno definiraju fizičku pojavnost nekog mjesta, nedvosmisleno utječu na kontekst i arhitekturu promatrane građevine ili objekta. U nekim trenucima, na nekim neuobičajenim mjestima, čini se da možemo vidjeti zvuk, na trenutak kao da jasno čujemo oblik. Hodajući uskim procjepima među planinama, tumarajući blokovima starog grada, probijajući se kroz visoku travu, ili trčeći plićakom osjećamo prostorni zvuk. Prolazeći dugačkim tunelom kroz kojeg snažno struji zrak, ili šumi i trese udaljeni metro, osjećamo arhitekturu zvuka, prostor čudnih vibracija. Prolazeći brodogradilištem te hodajući po limenim pločama budućih stijenki brodskog trupa i priručnih skela, čudne kombinacije zvuka i vibracija definiraju specifično mjesto. Osjećamo oblik zvuka te takav prostor i njegov karakterističan zvuk pamtimo tjelesno.

U novom video spotu “High Ball Stepper”, objavljenom prije nekoliko tjedana, Jack White u suradnji sa svojim suradnicima i kolegama Ben Swankom i Jamesom Cathcartom proizvodi neočekivane forme i oblike zvukom koji dolazi iz običnog zvučnika i distorzirane gitare. Vibracije basova, pištanje visokih frekvencija gitarskih tonova, distorzije rifova i specifična Whiteovska buka, u ovom video proizvodi inspirativne slike. Rađaju se oblici i geometrijska tijela crtana i oblikovana zvukom, vibracijama zvučničke membrane. Basovi stvaraju začudne tekuće oblike, deformiraju i plastično oblikuju gustu otopinu utočenu u velike konuse zvučnika. Frekvencije visokih tonova podražavaju i oblikuju pješčani prah na metalnim pločama spojenih direktno na zvuk vrišteće gitare. Nastaju oblici, predivne slike i pokretne skulpture. Zvuk stvara pokretni, tekući prostor, zvuk oblikuje drugačiju prostornu geometriju, stvarajući jasnu arhitekturu zvuka.

Jack White svirajući na svojoj gitari i pojačalu, preko svoje omiljene pedale Bumble Buzz  fuza, stvara prepoznatljive mikrofonirajuće-distorzirane zvukove. Položivši pritom veliku kvadratnu kutiju pojačala horizontalno, Ben Swank i James Cathcart pune zvučničke membrane neobičnom tekućinom koja sadrži vodu, kukuruzno brašno i pigment. Ovakva tekuća mješavina ponaša se veoma specifično. Kada u nju nešto bacamo ili umačemo ponaša se kao obična tekućina, ali istovremeno ako ju snažno udaramo reagira kao kompaktan solid, monolit.

Stavljajući na vibrirajući konus zvučnika ovu specifičnu mješavinu, te svirajući pritom lakše i tiše tonove stvaraju se lagani kružni valovi i mali krugovi. Svirajući snažnije, glasnije, dublje tonove i distorzirane zvukove, ova specifična smjesa pljuska u polukrutom stanju, poput malih životinjica koje plešu poput psihodeličnih likova Billa Plymptona iz njegovih crtanih filmova. Kada se vibracije zvuka smanje, i postanu dovoljno slabe i tihe, tekući se likovi ruše i vraćaju u konus zvučnika.

Svi ovi lijepi naoko nepredvidivi oblici poznati su u fizici i akustici pod terminom Chladnieve figure i CymaScope efekt. Kada je davne 1787. godine glazbenik i fizičar Ernst Chladni povukao violinsko gudalo po rubu kvadratne limene ploče na koju je prosuo sitan pijesak, ostao je iznenađen da zvuk vibrirajuće ploče stvara razne oblike. Jednim potezom gudala i zvukom kojeg je proizvela metalna ploča oblikovao je niz apstraktnih oblika i složenih geometrijskih formi. Chladni je pokazao jednom zauvijek da zvuk utječe na fizičku materiju, i da zvuk direktno stvara oblik.

Oblici koji se stvaraju zvukom temelje se i proizlaze iz začudnih kombinacija heksagona, oktogona, dekagona, dodekaedara i drugih složenih poligona. Potvrđuju da različite frekvencije zvuka imaju svoj ispis u preciznoj matematičkoj formuli, te da je geometrija svakog oblika u direktnoj koleraciji s tonom i frekvencijom koju proizvodimo ili sviramo.

Tijekom dvadesetog stoljeća, točnije 1967. godine, Hans Jenny, švicarski liječnik i pionir u području istraživanja odnosa akustike i oblika te nedvosmislenog utjecaja zvuka na prostor, objavio je dvojezičnu knjigu “Kymatik – Wellen und Schwingungen mit ihrer Struktur und Dynamik” (kinematička struktura, dinamika valova i vibracija). U ovoj knjizi Jenny, kao Chladni dvjesto godina ranije, pokazuje što se događa kada se uzmu različiti materijali i mediji poput pijeska, praha spora, željezne prašine, voda i razne viskozne tvari, te ih se stavi na vibrirajuće metalne ploče ili membrane. Ono što se pritom dešava su oblici i pokretni obrasci ponašanja materije koji se razlikuju prema frekvencijama, intenzitetima vibracije i buke kojom su izloženi.

Hans Jenny je otkrio da ako tanjur punjen nekom tekućinom vibrira unutar određene frekvencije i amplitude, konkretna vibracija te njezini pokreti stvaraju osobit uzorak tekućeg medija u tanjuru. Mijenjajući frekvenciju ili amplitudu, razvoj oblika i dobiveni uzorak se promijenio. Otkrio je da ako se poveća učestalost ili složenost obrazaca, broj elemenata postaje veći. S druge strane, povećavajući amplitudu, gibanje medija postaje sve brže i turbulentnije te je mogao stvoriti čak i male tekuće erupcije.

Oblici, slike i prostorni obrasci pokreta koji se pojavljivao pokazao je da su određene frekvencije i zvučne amplitude svojstvene obilježjima različitih materijala. Otkrio je također da se pod određenim uvjetima određeni oblici mijenjaju kontinuirano, unatoč tome što su se nisu izmijenile frekvencije niti amplitude.

Hans Jenny isticao je sličnost i povezanost između oblika i uzoraka koje vidimo u svijetu oko nas u fizičkoj stvarnosti, te oblika i uzoraka koje je generirao u svojim istraživanjima. Također istraživo je zvukove izgovorenih riječi i slova različitih svjetskih jezika, njihovu povezanost kroz pripadajuće oblike i prostorne uzorke, te donosio različite zaključke i inspirativne teze. Jenny je također bio uvjeren da je biološka evolucija rezultat vibracija, i da njezina priroda određuje svoj krajnji ishod kroz pripadajući oblik.

Neovisno o raznim zaključcima i spoznajama, neovisno o tome jesmo li muzičari, fizičari, akustičari ili arhitekti, stvarati oblike, stvarati zvuk, zvuk prostora, ili prostor oblikovati zvukom silno je uzbudljivo. Otvara se pogled nove zaključke, na sitne dnevne događaje, utjecaje iz svakodnevnih istraživanja i rada kreativnih pojedinaca koje pretvaramo u nove mogućnosti. Mogućnosti koje za posljedicu imaju osviještenu, uvijek drugačiju arhitekturu, muziku, pjesmu prostorni oblik.