Novigradski Tok i Mjesto Bicikla

Projektiranje i organizaciju suvremenih teritorija, te njegovu pripadajuću konceptualizaciju, izvodim putem pomno planiranog sinopsisa prostorno-osjećajnih sekvenci, jasno definiranih i određenih komponentama “prostornog toka” i “specifičnog mjesta”.

“Tok” i “Mjesto”, kao specifično promišljeni prostorno-organizacijski “sastojci” projekta, programirani su i oblikovani u suglasju sa zatečenim stanjem, klimom, topografijom i programom.  Konkretnim projektom izvodim i oblikujem složenu matricu koja s konkretno planiranim događajima definira mjesta vezana različitim prostornim tokovima. Prostorni Tok odabirem, postavljam i oblikujem kroz različitie medije transporta, načine kretanja, njihova pripadajuća pravila i načine korištenja, te njima direktno utječem na korisnike i projektom preparirani prostor.

Zavisno je li konkretnim teritorijem hodamo, šetamo ili trčimo, vozimo se ili bivamo voženi, sami ili u društvu, krećemo se jer želimo ili moramo. Rutinirano ili radoznalo, svakako možemo birati, oblikovati i definirati uvjete, te njima direktno ili posredno stvarati drugačije prostorne osjećaje okruženja u kojem se nalazimo.

Prostorni tok jasno definira promjenjivo stanje, vrijeme i osjećaje prolaženja, dok specifično mjesto definira klasični, mahom statični arhitektonsko prostorni fenomen. I jedan i drugi element služe mi kao elementi prostorno-programskog kolaža kojeg oblikujem u kombinaciji “predumišljaja”, s unaprijed spremnim gotovim elementima, i novim, konkretno uočenih posebnostima, specifičnostima konkretnog teritorija.

Kako i koliko se prostor može definirati i preparirati biciklom? Može li vožnja biciklom oblikovati karakterističan krajolik? Ova pitanja preispituje projekt Biciklističkih Puteva Novigrada. Projektom se definiraju i postavljaju nove biciklističke i pješačke staze na prostoru Općine Novigrad, s posebnim osvrtom na relaciju između naselja grada Novigrada i Dajle. Program jasan, potreba očigledna, interes lokalne zajednice i turista jak: idealani su uvjeti i okvir za drugačije  promišljanje teritorija.

Mreža biciklističkih i pješačkih putanja koje ovaj projekt preispituje definirani su s jedne strane postojećim linijama obale mora, crtama granica parcelacije i agrikulture, površinama te logikom održivog rasta polja, maslinika, vinograda i aromatičnog bilja. S druge pak strane u projekt uvodim arhipelag novo stvorenih humaka, brda, vrtača, drvoreda, šuma, šumaraka i travnatih proplanaka. Ovakva složena struktura postojećih elemenata i novog biciklističkog toka koji spaja pojedina mjesta, fenomene i vizure na grad, prirodu i more, definiraju novu matricu projekta. Novigradski Putevi Bicikla- Strade Di Bicicletta Cittanova.

Matrica polja, njegovih kultura, flora i agrikultura rađa specifična mjesta, mirise, atmosfere i osjećaje. Staze, putevi i prolazi definirani kroz specifične materijale i obloge kolnih površina po kojima bicikli voze, stvaraju i projektiraju specifičan tjelesni osjećaj i različito ponašanje bicikla u vožnji. Sadnja specifičnog drveća, drvoreda, postavljanje uređaja za proizvodnju energije, te njihova ciljana repeticija, grupiranje i pojavljivanje u projektiranom teritoriju, oblikuje mnoštvo novih perspektiva, pogleda i vizura. Vožnja biciklom, brza ili spora, različito potencira, ubrzava, usporava nizanje projektiranih osjećaja.

Centralno odmorište i Rent-a-bike centar zamišljeni su kao sadržaji koji naseljavaju dijelom postojeću građevinu kule-tornja uz samostan u Dajli, često spominjanog u medijima, i njezin bliži okoliš. Uz iznajmljivanje, Centar može nuditi i popravke bicikala te iznajmljivanje opreme namijenjene biciklizmu; odjeće i obuće, lokota za zaključavanje bicikala, pumpi za bicikl itd. Uz sadržaje vezanoe za bicikle predviđen je smještaj klupskog prostora te vidikovca na krovu građevine, u obliku prostrane vanjske terase. Uz klupski prostor predviđa se izvedba info pulta sa slobodnim pristupom internetu i podacima o biciklističkoj stazi grada Novigrada i Istre.

Poseban element projekta su precizno projektirana mjesta za odmor, predah i druženja. Odmorišta su projektirana kao transformabilni višenamjenski paviljoni, ili kao skupina slobodnostojećih sunco-kišo-brana, kolektora-sakupljača sunčeve energije i vode. Sakupljena voda navodnjava lokalni teren, služi za pranje opreme i bicikla, tuširanje i prskanje staze. Zavisno od konkretne potrebe ili namjene paviljon udomljuje sadržaje, otvara mogućnosti boravka i skladištenja ili postaje višenamjenska tribina mjesto performansa, prezentacije, prostor za jednostavno sklanjanje od jakog sunca ili kiše.

Projekt definira niz pogleda, ciljanih vizura, projektiranih tokova, specifičnim mjesta i ambijenata koji s različitim programima formiraju arhipelag sadržaja rasprostranjenih na ovom unikatnom teritoriju.

Položaj puteva i staza omogućuje “Pogled prema sjeveru”, s ceste koja vodi od županijske ceste do naselja Mareda, zbog topografije terena omogućava pogled prema samostanu u Dajli i moru. Cesta koja već sada postoji kao asfaltirana prometnica dobiva proširenje, signalizaciju, specifičnu podnu oblogu rezerviranu za pješake i bicikliste.

Sekundarne biciklističke staze “Pineta-Mareda” i “Pineta-Fakinija” namijenjene su rekreativnom biciklizmu po makadamu. Makadam je vrsta ceste koju karakterizira sloj krupnog lomljenog kamena izmiješan sa slojem sitnije lomljenog kamena i pijeska. Mjestimično se uz staze nalaze pumpe za bicikle i voda za okrijepu vozača i pranje bicikala. Uz staze se nalaze i solarni paneli koji stvaraju novu ekološku sliku prostora, a ujedno služe kao preuveličane nadstrešnice koje stvaraju hladovinu stazi koja nema hlada.

Staza “Kroz Šumu i Polja” makadamska je cesta koja kroz cijelu svoju duljinu omogućava različite doživljaje lijeve i desne strane, zbog raznovrsnosti vegetacije i uzgojenih biljaka. Doživljaj je intenziviran kroz sva godišnja doba. Uz stazu se pojavljuju veliki komadi kamena pobojanog u različite boje, koji u isto vrijeme ima funkciju ograde prema privatnim poljima, ali i klupe za odmor.

Staza “Kroz Pinetu” pored turističkih formacija uz obalu, zapravo je staza u hladovini načinjenoj od obostranog drvoreda. Kroz tu dvosmjernu asfaltiranu cestu prolaze automobili, koji tako dolaze do zajedničkog parkirališta u polju te do smještajnih jedinica s južne strane. Turistički-bus vlakić također prolazi tom cestom. Cesta zbog intenzivnog prometa ima stazu namijenjenu biciklistima i pješacima.

Na nekim mjestima predviđa se instalacija artificijelnog brdovitog krajolika od gume u bojama. Kao u zabavnom parku promjenjivost topografije i umjetno izazivanje doživljaja dopušta vozaču da sam stvori svoju mentalnu mapu biciklističke staze.

Staza “Od Fermića Do Marede” zajednička je staza dvaju primarnih biciklističkih staza. Po svemu je vrlo slična stazi uz šumu i polja pa je i njeno oblikovanje tretirano makadamom uz povremene artificijelne instalacije.

Staza “Od odmorišta Salvela Maslinik” je makadamska staza za bicikliste i pješake, s povremenim instalacijama prskalica vode, osobito pogodna za vrućih ljetnih dana. Kao igra, prskalice vode se pale na pritisak i to težinom na mjestima gdje najvjerojatnije prolaze pješaci i biciklisti, a skriveni su ispod zemlje. Efekt iznenađenja glavna je karakteristika ove staze.

Makadamska staza “Uz Obalu Do Odmorišta Pineta” svojim pogledima, koji se kroz vegetaciju otvaraju prema moru, je sama sebi dostatna, bez dodatnih elemenata. Jedini elementi koji se pojavljuju uz stazu su stalci za bicikle, gdje vozači mogu sigurno parkirati bicikl i uživati u nesmetanoj kontemplaciji mora. Jedinstven pogled na Dolomite za vedrog vremena nalazi se na najsjevernijoj točci staze, drvenoj palubi u Dajli. Paluba je zamišljena kao pristupna točka moru, ali i kao ogromna fotelja s naslonom, pa time postaje jedinstveni plažni objekt Novigrada.

Posljednje odmorište na Novogradskoj Stazi Bicikla zamišljeno je kao pozornica za ‘predstavu’ zalaska sunca, koja uz transformabilni paviljon sadrži i veliki drveni plato koji se spušta sa biciklističke staze uz more.  Osim za pogled, drvena paluba koristi se kao uređeno sunčalište.