Razgovor, Trg i Dvorana, Krk

Prije nekoliko tjedna donio sam prilog o novom projektu dvorane sa trgom u gradu Krku. Realizacija je u toku, te se useljenje dvorane i konačno uređenje trga predviđa za kraj godine. Danas donosim razgovor kojeg sam vodio u Zagrebu sa Marojem Mrduljašem urednikom časopisa Oris, sa temom izgradnje, prefabrikacije, tehnologije rada i materijalizacije projektom osmišljenih djelova na ovom za grad Krk važnom projektu. Razgovor je izvorno objavljen u časopisu PROJEKT, br 31. od 25. 05. 2012. god., izdavača UP2M books.

MM: Nakon izgradnje internacionalno zamijećene škole u Krku, uslijedio je projekt izgradnje sportske dvorane unutar vrlo složenog povijesnog konteksta. Dvorana je osmišljena duhu tradicije sličnih komunalnih gradnji gdje prostori sa velikim volumenom učestalo na sebe primaju razne događaje. Koje ste urbane elemente zatekli i koji su scenariji korištenja zgrade?

I.T: Dvorana jest vezana za školu ali u svojoj ideji nije monofukcionalna niti namijenjena samo za jednu instituciju. Naprotiv, ona će udomiti sport, edukaciju, tjelovježbu, rekreaciju, igru, koncerte, tance, događaja koji nisu samo sportska nego sva ona koja ispunjavanju potrebe lokalne zajednice.
U urbanističkom smislu, dvorana dovršava trg oko kojeg su razmještene dvije crkve i dva samostana čime dolazi do preklapanja svjetovnog i sakralnog. Na mjestu dvorane srušena je stara gimnazija i stari đački dom. Tom prilikom arheolozi su pronašli antičku kuću i crkvu sa samostanom. Oko takve situacije polaže se dvorana koja pokazuje sve povijesne tragove. Morfologija prostora je kompleksna, isprepliću se javno i privatno, iza zidova se skrivaju prostori vrlo različitih karaktera i načina korištenja: od samostanskih vrtova do malih kućnih dvorišta. Zato zid postaje vodeća tema projekta.
Dvorana se vizualno ali i fizički otvara prema trgu preko sklopive staklene stijene koja omogućuje neposredni ulazak s trga kada se koristi za javna događanja, skupove, naročito maškare. Pogled iz dvorane prema trgu rastvara se i kroz „raspukline“ u opni koje hvataju poglede prema okolišu.

M.M.: Obzirom da je program razmjerno elementaran, vodeća projektantska tema bila je artikulacija samog volumena i njegov fizički, pojavni odnos prema postojećem urbanom tkivu. Prilikom istraživanja opne zgrade nije vas zanimao samo razgovor sa kontekstom nego i autonomna svojstva različitih tipova prefabrikata. Ta svojstva nisu samo vizualna nego i taktilna, a različite teksture prefabrikata povezane su i sa geometrijama opne zgrade koja je na mjestima prerezana i distorzirana. Gradbeni elementi – zidovi – uslijed intenziteta svoje strukture istovremeno se uklapaju u vizualni okoliš, kao što su i nedvojbeno novi.

I.T.: Dvorana je izvedena u cijelosti iz armirano betonskih prefabrikata. Nosiva konstrukcija je standardna, maksimalno jednostavna i efikasna, iz „standardnog kataloga“ GP Krk što je pojednostavilo izvedbu do razine generičkog hangara. No, obloga je specifična iako također prefabricirana, no tehnikom koja jedinstvena i posebna, oblikovana samo za ovu prigodu i to kako u smislu geometrije, tako i teksture. I u tom slučaju, znanje i izvedba su lokalni, „regionalni“, mogli bi smo reći kontekstualni, proizvodnja je provedena u GP Krk, sudjelovali su lokalni inženjeri i graditelji.

Tri su vrste fasada i “koža”: beton u oplati, beton brušeni i žbuka. Obloga dvorane na nekim mjestima je nabubrena, ispupčena, deformirana a negdje skalperski precizno zarezana.
Inspiracija za projekt ima više. Godinama sam razmišljao o Albertu Burriju i čekao trenutak prikladan za reinterpretaciju njegovog rada čija me tjelesnost fascinira: paljene PVC plohe u kombinacijama sa kvadrima raspukle gline sadrže energiju koju sam nastojao reproducirati i u zidu dvorane. Zid, uostalom, ima i izuzetan potencijal za tu vrst ekspresije. Naravno, tu je i Gordon Matta Clark koji sa raspuklinama i „nekomponiranim“, direktnim pristupom dovodi kuće do ruba kolapsa.

Prvi prefabrikat je nazvan „betonska iznutrica“ i nastao je kao negativ gromače. Na kamenje je položena PVC folija, na foliju se izljeva žitki beton. Nakon par dana odvaja se prefabrikat i ostaje negativ kamenja i rupa: rupe su beton, kamen je praznina, a osjećaj poput nekog organa… ljigavost.

Drugi prefabrikat nazvan je „vetikalni teraco“, kao svojevrsni paradoks koji dovodi u pitanje poznato i očekivano. Bijeli beton položen je na distroziranu oplatu. Nakon 29 dana brusi se i polira, gladak je i masivan i stvara osjećaj elegancije.
Kombiniram materijale koji vizualno i opipom snažno i neočekivano tjelesno osjećamo, a svaka strana kuće pruža drugačiji osjećaj. Jedna, okrenuta prema trgu i crkvenim tornjevima je glatka, izgleda mekano a jako je tvrda. Druga definira ulicu i zid prema vrtu, nastavlja se na grub i slojevit zid samostana, ona je ljigava i sluzava. Nastaju parovi: precizno i brušeno…hrapavo i slojevito…patinirano i slojevito.

M.M.: Nastavili ste sa nizom dosadašnjih eksperimenata sa maloserijskim prefabrikatima fasade i iskoristili dosadašnja iskustva za nove eksperimente u suradnji sa stručnjacima i graditeljima GP Krk. I do sada ste radili mock-up modele za svoje projekte. Usprkos iskustvu krenuli ste u istraživanje bez jasno definiranog konačnog cilja, i nastojali ste otkriti mogućnosti materijala kroz empirijski proces.

I.T.: Svi elementi izvedbe su razrađivani sa brojnim probama i uzorcima kroz 3 mjeseca. Na početku nisam znao koji će točno biti rezultat. Inženjer Branko Hriljac mi je puno pomogao. Prvo sam pokazivao modele i strukture, zatim sam mu ispričao doživljaj sa gradilišta gdje sam vidio beton koji se stvrdnuo u najlonskoj vrećici. Izgledao je kao betonski bubreg ili srce, nadrealno. Tvrd materijal a izgleda kao da je mekan, poput jastučića. Za ovakve projekte temeljna je suradnja i želja izvođača da kreativno i aktivno, zajedno sa arhitektom, sudjeluje u tehnološkom i oblikovnom procesu jer su jedan od drugog neodvojivi.