Badel Blok

Badel projekt je prostorno organizacijska simulacija razvoja novog gradskog bloka definirana kroz njegovu strukturu, građevne elemente, i proces rasta u vremenu. Predloženi scenariji pokušava dati odgovor na procese koji definiraju suvremeni grad kroz njegove infrastrukturne elemente i energiju mjesta, kao generatore društvenih procesa i nove arhitekture.

Protivno očuvanju i balzamiranju dijelova grada i umjetnosti, projekt uključuje izravnu organizaciju trenutka u kojem se živi. Projekt Badel je proces, niz promišljenih konstruktivnih, infrastrukturnih, sadržajnih i društveno potrebnih elemenata spojenih u arhitekturu sustava. Protivno jednosmjernosti urbanizma i umjetnosti, kultura Badel Bloka bila bi umjetnost procesa, dijaloga, umjetnost interakcije, te predstavlja jednom rječju “grad nakon oblika”.

U tehničkom pogledu, to je jednostavna prostorna rešetka koja raste kroz vrijeme. Takva konstrukcija razlikuje razne oblike i mogućnosti rasta zavisno o prilici i trenutku kojeg zatiče na konkretnom mjestu. Takva, samo naoko generička konstrukcija, posjeduje razne specifične mogućnosti rasta i postavlja se u specifične i različite položaje zavisno od funkcije, namjene i scenarija kojeg udomljuje.

Razdioba takve rastuće strukture na manje jedinice, polja, i sektore, stvara strukturu novog grada, te dovodi do složenog mrežastog uzorka protkanog ostacima zatečenog grada, prirodom i postojećom infrastrukturom, koja može funkcionirati nezavisno od predhodno izgrađenog područja.

Metropola i suvremeni grad prestaju biti „mjesto“ da bi postali „stanje“; u stvari, to je stanje upravo i stvoreno da bi, kroz proizvode, medije, infrastrukturu, energiju, sustave i kulturu društva jednoliko cirkuliralo po društvenoj pojavnosti. Buduća dimenzija tako nastale metropole podudara se s onom dimenzijom stvarne potrebe rasta, editiranja postojećih djelova Grada ili pak zauzimanja novih teritorija, zavisno od potreba sustava. Projektirana struktura Bloka Badel predstavlja društveni i prostorni kondenzator suvremenog društva, urbanistički kolektor različitih sustava arhitektura.

animacija3

Baterije Badel Blok

Blok Badel sastoji se iz dva osnovna elementa. Konstrukcije trodimenziaonalne generičke mreže i energetskih jezgri, “baterija” bloka koje opskrbljuju blok i projektirano susjedstvo energijom. Ovim se “baterijama” koje su ujedno i vertikalne kumunikacije bloka osigurava energetska obnovljivost i samostalnost strukture. Svaka od Baterija sadrži vlastiti obnovljivi energent i medij održive i prirodne ravnoteže.


Pričom ‘zelene arhitekture’ se u 21. stoljeću često manipulira i prikazuje energetsku učinkovitost i održivost kroz banalne primjere iskorištavanja sunčeve energije. Arhitektura održivog okoliša i obnovljivih energija u projektu Badel okreće se i negativnim utjecajima koje pretvara u pozitivne vodeći se tezom da negativnosti treba iskorititi kada borba protiv njih slabi. Tako se pored energije sunca, vode, vjetra, koristi zagađeni zrak i gljivice kao važan element proizvodnje obnovljivih izvora održanja životne zajenice. Ventiliranje, provjetravanje, grijanje i hlađenje samo su neki od mogućih načina za održanje bloka energetski samostalnim.Također energija definira i drugačije korištenje arhitekture i postaje okidač drugačije socijalne i ekonmske orjentacije ljudi koji žive ili nastanjuju Blok Badel.

slaganje-strukture

Baterija Sunce
Prva Baterija nazvana Sunce je baterija koja koristi sunčevu energiju i sustav Solar Ivy koji koristi inovativni način iskorištavanja solarne energije koristeći održivi dizajn i ekološko upravljanje. Specifičnost ovog projekta je u kombinaciji tehnologije fotovoltaričnih čelija i piezoelekttriciteta.

Baterija Voda
Druga Baterija nazvana Voda akumulira oborinsku vodu i tehnološku vodu kompleksa Badel. Sustavima filtracije i pročišćavanja voda se koristi u svrhu opskrbe poslovnih i proizvodnih prostora vodom, te za tehničku vodu kućanstva i stanova Bloka. Također akumulirana voda koristi se kao izmjenjivač topine u sustavu grijanja i hlađenja, te se nalazi u velikim bazenima stalne tempereture, koji u pojedinim djelovima Badel Bloka predstavljau kupališta i prostore za rekreaciju i opuštanje.

Baterija Smog
Treća Baterija nazvana Smog koristi zagađeni zrak u svrhu prikupljanja i akumuliranja energije za kultiviranje biljaka i zelenila. Baterija Smog doslovno vuće svu zagađenu prašinu okoliša na sebe kroz svoju ovojnicu. Putem nje Baterija čisti zrak od zagađivača putem položenih i posađenim biljkama, kemikalijama i filterima koji ujedno predstavljaju i pročelje Baterije. Takav sustav i projektirani sklop omogućava korijenu gomolja da ‘probave’ toksine iz zraka, apsorbiranje kroz korijen je učinkovitije i samim time što biljka ne postaje toksična.

Sustav Badel, arhitektura nakon oblika
Badel i takav predloženi Grad više ne „reprezentira“ sustav, nego postaje sustav sam, programiran i izotropski, obuhvaćajući u sebi homogeno sve različite funkcije s njihovim proturječjima. Prostorno-programski konstrukt punjen i hranjen energijom mjesta i energijom prirode i okoliša.

Prostorna struktura je makromaterijal sposoban za modulaciju, analogno nekim modelima u fizici ili cyber-spaceu, u skladu s kojim se obilje pojava može sažeti i svesti na važno. Svesti na nekoliko bitnih elementarnih čestica, atoma koji čine osnovne čestice prostorne strukture, jedinica strukture sustava koji se mogu “komprimirati” i u odlučnom trenutku prema potrebi “raspakirati”. Fizički materijal je diskontinuitet jedinica, njihovih parametara namjene, rasta, gradnje, ili odabira materijala. Upravo nam modulacija prostorne strukture prema vrsti, velični, materijalu i položaju dopušta prikazati ju kao obuhvatno urbanističko sredstvo. Prostorni grad, otvorena prostorna mreža je diskontinuirani kontinuitet, diskontinuiran granicom između dijelova i cjeline, kontinuiran po nepromjenjivim mogućnostima izmjene.

S druge strane, ovakav “prostorni grad”, sustav Bloka Badel je aglomeracija raznih prostornih struktura koje ostvaruju svoj razvitak; duktus strukture skreće neizbježno umnožavanje u uređene kanale, prostorne mreže i sustave; sloboda leži u beskrajnim mogućnostima kombinacije.

Idis Turato, Ida Križaj

Suradnici: Janko Jelić, Marko Liović, Josip Mičetić, Anita Elez, Nika Dželalija