45 Škola, 15 Školskih Loggia

Posljednih 5 godina tokom zimskog i ljetnog semestra svakog petka boravim u Splitu. Radim sa studentima na našoj novoj školi arhitekture. Posebno mi je drag i inspirativan rad sa mladim kolegama na projektima školskih zgrada i vrtića, uz koje sam kao arhitekt u praksi snažno povezan. Još jedna važna i poticajna stvar koja me zapravo veže uz Split, je otvoren, blizak i nesebičan rad sa kolegama Tomom Plejićem, Leom Pelivan, Sašom Begovićem, Ivom Letilović, Dinkom Peračićem, Dujom Ivaniševićem uz koje sam ovih par godina zajedno sa studentima prolazio kroz nova arhitektonska iskustva i svakim petkom nešto novo otkrivao, i radoznalo istraživao.

Na nagovor svog dobrog prijatelja i profesora Ljubljanske škole arhitekture Tadeja Glažara prihvatio sam poziv da sa svojim Splitskim studentima u ime naše škole arhitekture predstavljam, i radim projekat školskog paviljona u Južnoafričkoj Republici. Tadejevo pozitivno iskustvo, komunikacija i rad sa drugim evropskim školama koje su također već izvele svoje paviljone, a i moja prirodna radoznalost i potreba za novim, drugačijim postavilo je pred mene još jedan izazov. Već duže vrijeme držao sam u sebi takvu ideju, ali nisam imao adekvatnu priliku konkretne realizacije rada sa studentima na jasnom i realnom projektu koja bi rezultirao konkretnom fizičkom realizacijom, kao konačnim ciljem i plodom arhitektonske edukacije.

Nekoliko dana nakon Tadejevog poziva postavio sam si pitanje: Super je ova prilika, ali zašto idem daleko u Afriku izvoditi veoma plemenitu i društveno potrebnu stvar, kada bih to isto, a jednako tako potrebno i plodonosno mogao izvoditi negdje kod nas? Zar nije i ovdje potrebna pomoć manjim sredinama da izgrade dobar, ekonomičan i kvalitetan prostor susreta, komunaikacije i edukacije? Prostor+ za lokalnu zajednicu, prostor+ za đake i studente, prostor+ u kontekstu promišljanja suvremenosti i edukacije.

Pozvao sam svoje prijatelje i kolege sa škole Ivu letilović i Dinka Peračića i iznio im ideju o Africi, ali i mogućnosti djelovanja u našem okruženju. U roku od 24 sata kolegica Iva koja se iz Zagreba pred nekoliko godina preselila u Zadar, dogovorila je suradnju sa općinom Bibinje, županijskim pročelnikom za školstvo, načelnikom i lokalnom školom, da im u toku zimskog semestra isprojektiramo njima prijeko potrebnu dodatnu učionicu za razna događanja i edukaciju. Shvatili smo svi da je to prilika koju se ne propušta. Pokrenuli smo studente i nazvali projekt “Školska Loggia”, te je tako nepovratno krenula plodna i srdačna suradnja naše škole arhitekture, sa Zadrom i Županijom, predvođena agilnim pročelnikom Šimunićem. Kroz semestar organizirana je i radionica sa lokalnim stanovištvom, đacima škole u Bibinjama, te je kroz bezpoštedan trud i marljivost inteligentnih studenata izrađen projekt osnovne škole na Bokanjcu u Zadru, i loggia u Bibinjama.

Ovog petka, samo nekoliko mjeseci od zametka ideje, u Zadru, u prostoru Kneževe palače, meni dragih Ivinih i Igorovih “krletki” svečano je otvorena izložba 45 studenata, sa 45 škola na Zadarskom Bokanjcu, i 15 školskih loggia u Bibinjama. Slijedeće godine u ovo vrijeme zpočeti će realizacija jednog od ponuđenih projekata, kako bi početkom nove školske godine đaci i stanovništvo počeli koristiti i boraviti u svojoj gradskoj i školskoj Loggi.

Zahvaljujući Ivi, Dinku, Hrvoju, Miketeku, a posebno Jakovu, Luki, Antonu, Niki, Sandri, Angeli, Jakši, Emilu, Nikoli, Željani, Ireni, Antoneli, Aniti, Jeleni, Filipu, Martini, Josipi, Tomi, Darku, Ivani, Ani, Anti, Toniu, Tihomiru, Anki, Dori, Luki, Maji, Pavu, Alajdinu, Petri, Sonji, Josipu, Paoli, Anamariji, Josipu, Moniki, Martini, Mateji, Miji, Vani, Mirku, Anđeli, Marti i Mariji, evo dobrog razloga za odlazak slijedeći semestar patkom u Split!