Učiti od Prodigy i Abletona

 

 

Nastavljajući sa prilozima o temama i inspiracijama koje snažno utječu i pomažu mi u promišljanju konceptualnih postavki arhitekture, te jasno otvaraju mogućnost drugačijeg načina gledanja i komponiranja arhitektonskih sklopova dotaknuti ću se iskustava koje sam doživio upoznajući software Ableton. Ableton je kompjuterski program koji je namjenjen za komponiranje i slaganje zvukova, ritmova, muzičkih elemenata i fragmenata u suvremenoj elektroničkoj glazbi i produkciji. Poznato je da su Prodigy radili muziku i prije nego je izmišljen ovaj program.  U svom kompozitorskom radu i na živim koncertnim nastupima Prodigy ga koriste do neslućenih i nevjerojatnih granica kreativne održivosti, stvarajući pritom inspirativne, nove i neočekivane zvukovne slike.  Bogate kolaže slagane iz brojnih pripremljenih uzoraka, tema, muzičkih samplova. Analizirajući sa Mrletom i prijateljiama iz Leta-3 ovaj program došao sam do zaključka da ovaj alat koji rabi kompjutorski ekran i grafičku tablaturu sa nizom jednostavnih komandi, putem kojih se veoma jasno i grafički precizno na baždarenoj neprekinutoj horizontalnoj traci slažu, rastežu, kopiraju, lijepe, moduliraju, izobličuju i mutiraju fragmenti zvučnih “gotovih elemenata”, mogu biti poticaj za način slaganja i projektiranja određenih arhitektonskih motiva u mojim projektima.

 

 

Poput slaganja fragmenata iz Prodigyevog “Smack my bitch” i Woodoo People,  koje prikazujem ovim kratkim filmom, moguće je slagati, modulirati, gužvati, deformirati, spajati i stapati elemente arhitektonskog sklopa. Arhitektura danas po mom mišljenju ima mogućnost predivne slobode korištenja svojevrsne banke podataka, informacija, slika, emocija, nacrta, unapred spremljenih fragmenata, koji se prilagođavaju i nanovo koriste u promjenjenom i redefiniranom okruženju. Ova metoda traži od arhitekta prvenstveno otvorenost i znatiželju u pronalaženju i istraživanju iskustava i primjera drugih arhitekata. Također metoda podrazumjeva znanje i spretnost projektanta da konkretne postojeće mogućnosti primjeni na neočekivanom mjestu. Važna je konceptualna fokusiranost na postavljeni cilj i vizija konačnog projekta koji u konačnici poprima karakteristike elemenata koje ga čine, ali istovremeno rađa novi i svježi sklop, projekt nove i drugačije pojavnosti. Poput citata oktogonalnog baptisterija i crkve u Novigradskom lapidariju, tema i motiva iz Sixpach House u Portugalu, elemenata sklopova škole Veli Vrh, ili različitih soba sa citatima i elemenatima složenim u promenadu Muzeja Apoksiomena, svi oni čine skupinu prepoznatih, skupljenih, predhodno pripremljenih i nanovo sklopljenih, složenih prostornih i osjećajnih elemenata.