Kamene crte i krugovi

U sklopu projekta inventarizacije prirodne baštine Republike Hrvatske izašla je knjiga “Krajobrazna i biološka raznolikost Primorsko Goranske Županije” sa inspirativnim tekstovima Dragutina Hirca prvog istraživača hrvatske flore, geografije i speologije. Publikaciju prirodnih fenomena prikazanih u knjizi prate fotografije Želimira Gržančića koji je leteći malim sportskim avionom između ostaloga snimio i suhozide-gromače smještene podno Obzove (586 m), najvišeg vrha otoka Krka. Kako je u ovoj zanimljivoj knjizi prikazano gromače su jedan su od najupečatljivijih obilježja krajobraza jadranskih otoka i smatraju se našom najstarijom pučkom arhitekturom.

Namjena ovih prostornih struktura i kamenih tragova u pejzažu je raznolika. Služe kao ograde oko poljskih parcela ili ovčjih pašnjaka (torovi, mrgari), kao ograde pojila, lokvi vode za napoj ovaca, kao podzidi strmih putova i vrtova, ali i kao zaštitni bedemi protiv bure. Iako se na prvi pogled doimaju pusti i beživotni, ovi kamenjarski krateri, vrtovi i pašnjaci otoka Krka stanište su vrijedne biološke raznolikosti koja se održava zahvaljujući ekstenzivnom ovčarstvu i tradicionalnoj poljoprivredi. Upravo je stočarstvo osiguralo opstanak bjeloglavih supova (Gyps fulvus) kao krovne komponente otočne hranidbene mreže, budući da te impozantne ptice, inače zaštićene domaćim i međunarodnim propisima, izravno ovise o dostupnom broju uginulih ovaca za hranjenje.
Gledajući danas ove fotografije zamišljam kako bi reagirali Igor Emili i Oton Gliha kada bi ih vidjeli, a za koje provjereno znam da nisu nikada nadlijetali otok Krk.
Kamene Crte, Krugovi