Continuous Interior Izložba

U sklopu sarajevskih 10. Dana arhitekture, kroz intenzivnu suradnju s nevladinom organizacijom Lift i Asocijacijom Arhitekata BiH, u Zemaljskom Muzeju Sarajeva 17. svibnja u 20 sati, otvorena je i posjetiteljima Dana arhitekture predstavljena izložba “Continuous Interior”. Izložba i postav nastali su kao plod sedmomjesečnog istraživanja fenomena kontinuirano projektiranog, strogo kontroliranog i infrastrukturno prepariranog teritorija od Švicarske na sjeveru, do Turske na jugu.

U prostoru Zemaljskog Muzeja na specifičan je način je prikazan ovaj svima blizak, ali nedovoljno poznat i istražen prostor. Kroz izložbu, koja predstavlja jasan prostorni dijagram, model i tablicu prikupljenih i analiziranih podataka, prezentirani su i obrađeni fluidni odnosi granica, promjenjivi tokovi raznih migracija, nevidljivi pravci ekonomija i jasni tokovi brojnih politika. Ovaj prostor i njegova fluidna arhitektura pod snažnim utjecajima novih medija, ekonomija i digitalnih tehnologija snažno transformiraju prostor i otvaraju novi pogled na njegovu arhitekturu.

Izložba i njezin jasan prostorni dijagram uvode posjetitelja u neprekinuti prostorni “loop”, tok kroz vrijeme i prostor, obrađen i potvrđen kroz niz transnacionalnih fenomena i konkretnih arhitektonskih projekata i realizacija. Karta i njezin teritorij u jednom trenu postaju prostor izložbe, a ekstrudirani simboli križa, zvijezde, kruga i polumjeseca, preuzetih sa zastava i heraldike pojedinih zemalja, postaju izložbeni artefakti.

aksonometrija-gif

Prolazeći izložbom posjetitelj postaje svjestan nekih možda skrivenih veza, drugačijih odnosa između poznatih mjesta, iščitava drugačiji oblik granica, otvara novi pogled na lokalne i globalne politike. Izložba i njezin tok kojeg definira karta postavljena na podu muzeja, te projekti označeni svojim preciznim geo kodovima, zorno pričaju o promijenjenim ekonomijama, povijestima i sadašnjosti koja jasno formira novu prostorno-programski matricu.

Prikazani tokovi i selektirani projekti ilustriraju jasne fenomene uvjetovane migracijama, radom, odmorom i dokolicom. Kroz globalni fenomen turizma, trgovine, proizvodnje, zabave i kulture prikazani su primjeri koji jasno ilustriraju stanje potpune urbanizacije teritorija, te potpunog gubljenja klasične granice između urbanog i ruralnog, grada i prirode, unutarnjeg i vanjskog, privatnog i javnog, intimnog i zajedničkog.

Svaki od izvedenih prostornih elemenata sadrži po jednu jasnu i veoma precizno istraženu kartu koja oslikava specifičan, transnacionalan i međugraničan prostorni tok. Od morske obale koja spaja Tursku, Grčku i Albaniju spojene u neprekinutu turističku traku, preko pješačko-planinarske staze “Via Dinarika” koja se proteže kroz planine Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, do karte poplava i havarija nastalih uslijed izlijevanja velikih rijeka koje prolaze kroz Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku, sve završava i ponovo počinje na dugačkoj karti alpskih resorta, skijališta, i alpinističkih staza koji spajaju Švicarsku, Austriju, Sloveniju i Italiju koje za sobom brišu stare administrativne i političke granice, spajajući teritorij u neviđeni prostorno-programski lik.

Oko navedenih karata, na svakom pojedinom liku zvijezde, križa, kruga i polumjeseca prikazani su i konkretni projekti, građevine, infrastrukturni konstrukti i krajobrazni sklopovi koji zorno prikazuju nova mjesta interesa arhitekata, drugačiji pogled na gradnju i urbanizaciju, nove i neistražene metode projektiranja, te nepresušan izvor novih prilika, inspiracija i izazova s kojima se kao arhitekti moramo suočiti. U prostoru izložbe postavljeni su odabrani primjeri suvremenog bosanskog dizajna, novog namještaja, uređaja i aparata kontinuiranog interijera Bosne i Hrcegovine.

Kontinuirani Interijer kroz ovu izložbu želi potaknuti nove rasprave, formirati nove i reanimirati neke stare društvene, političke, ekonomske odnose, potaknuti istraživanja i analizu stanja koje sigurno i bjelodano uspostavlja nove odnose. Izložba “Continuous Interior” fragmentira i ponovo spaja različite prostorno-programske konstrukte, programira nove odnose, oblikuje događaje, medijatizira nove ideje, uspostavljajući pritom novu, ali konstantno promjenjivu arhitekturu Kontinuiranog Interijera.

fotografije: Ivan Dorotić

Norwegian Wood

I once had a girl

Or should I say she once had me

She showed me her room

Isn’t it good Norwegian wood?

She asked me to stay

And she told me to sit anywhere

So I looked around And I noticed there wasn’t a chair

I sat on a rug biding my time

Drinking her wine

We talked until two and then she said

“It’s time for bed”

She told me she worked

In the morning and started to laugh

I told her I didn’t

And crawled off to sleep in the bath

And when I awoke I was alone

This bird had flown

So I lit a fire

Isn’t it good Norwegian wood?

Tekst – Lennon/Mc Cartney

Dani Arhitekture Sarajevo, Kontinuirani Interijer Paneli

U sklopu sarajevskih Dana Arhitekture, u organizaciji nevladine organizacije LIFT – prostorne inicijative u partnerstvu sa Asocijacijom studenata arhitekture Sarajevo i Asocijacijom arhitekata Bosne i Hercegovine, uz tematsku izložbu “Kontinuirani interijer”, planiraniraju su paneli i diskusije koji će se baviti temama teritorija, migracija, granica, gradova, društva, politika, ekonomija, medija, edukacije, spekulacije i budućnosti. U suradnji i uz podršku Ane Dane Beroš i Ivana Dorotića održat ćemo pet panela s brojnim gostima, arhitektima, dizajnerima i aktivistima te obraditi teme čije naslove i tematske okvire danas donosimo.

Projektiranje društva, projektiranje grada

Čitamo li arhitekturu, ponajprije, kao društveni konstrukt, a grad kao platformu društvenih promjena, razumjet ćemo pregovore oko granica javne i privatne sfere, kao ključne elemente u stvaranju suvremenoga građanskog društva. Polaganje prava na javni prostor, odnosno «aktivistička borba za grad», nije tek politički izbor pojedinih (mikro)zajednica društva, nego čin društvene odgovornosti svih građana u (auto)produkciji kolektivnoga i demokratskog prostora. Javni prostori grada, kao poprišta njegove heterogenosti i kompleksnosti, predstavljaju teritorije emancipacije i konflikata te su kao takvi idealni poligoni projektiranja najrazličitijih društvenih praksi – s mogućnošću radikalnih urbanih transformacija.

Projektiranje Sadržaja

U današnjim neizvjesnim vremenima, kada objektivne činjenice teže utječu na oblikovanje javnog mijenja od osobnog osjećaja, a u arhitekturi sigurnost, udobnost i “smart” postaju glavni parametri njenog vrednovanja, čini se da je razmišljanje o sadržaju postalo imperativ svakog pa i najmanjeg djelovanja arhitekta. Sadržaj kojeg definiraju brojne, često suprotstavljene strane, političke, ekonomske i društvene okolnosti, traže od projekta jasnu misao, svima prihvatljivu ideju i jasan smisao koji ih spaja. Nova uloga projektiranja je sintetizirati višestruke procese koji se prožimaju i sklapaju u konkretne prostorne odgovore. Materijalizirana gradnja u tom kontekstu postaje jedno od sredstava kojim se intervenira u otvorene procese. Arhitektura, osim zadovoljenja funkcije i estetike, obavlja ulogu graditelja procesa nastalih na jasnom sadržaju kojeg otvoreno podržavaju.

Projektiranje arhitek(a)ta

U vremenu kada umjetna inteligencija, big-data i virtualno oblikuju prostor oko nas, postavlja se pitanje kako školovati, obučavati i specijalizirati arhitekte? Koja su to univerzalna, a koja specifična znanja koje je potrebno usvojiti da bi ovladali posebnom vrstom inteligencije sposobnom da se nosi s izazovima društva kojem služi? Projektiranje arhitekata silno je odgovorna i ekstremno osjetljiva djelatnost, čije metode i principi djelovanja nisu još u cijelosti prepoznate. Putem promišljanja autonomije arhitekture, preko učenja kroz istraživanje, korištenja interdisciplinarnosti u tumačenju i spoznaji različitih fenomena pa do kontinuiranog učenja kroz praksu, postavlja se pitanje koje su to nove teorije, uporišta i manifesti namijenjeni kreativnom oblikovanju prostora između neuhvatljive, teško kontrolirane stvarnosti i simulirane virtualnosti?

84146b4b91c8053e1ad77d6bd87cc700

Projektiranje medija

Arhitektura je snažan društveni medij, jasan politički čin, prostorna reprezentacija sustava i ideologije kroz koju nastaje. Arhitektura se crta, piše, gradi i medijatizira, podrazumijevajući svako od navedenog polja djelovanja nužnim sastojkom nedjeljive cjeline arhitektonskog projekta. U takvom, mogli bismo reći univerzalnom i vjekovnom kontekstu, arhitektura i danas služi društvu, postajući pritom medij sam za sebe, ali i novi način gledanja, strukturiranja, upravljanja i dizajniranja arhitekture medija. Projektiranje medija koristi arhitektonsku inteligenciju, njezinu jasnu mogućnost apstrakcije, prostorno umrežavanje, dijagramsko prilagođavanje i tablično planiranje, kao sastojke i metode za novu arhitektonsku disciplinu, projektiranje namjenjeno društvu kojeg jasno oblikuje i reprezentira.

Projektiranje Budućnosti

Arhitektura bez budućnosti ne postoji. Svaka naša zamisao, strategija ili projekt traži projekciju u budućnosti, a nova ideja period u kojem se ona testira, gradi, prihvaća ili odbacuje. Ovakvo stanje arhitektonsku disciplinu čini sporom, njene alate tromima, a načine operiranja većini ljudi gotovo pa neshvatljivim. S druge strane brzina digitalnog društva, njegove promjenjive ekonomije i snažni, gotovo pa neuhvatljivi mediji, emitiraju i ubrzavaju ideje, misli i propuste. U toj duboko podijeljenoj poziciji koja arhitekturu postavlja između brze i teško uhvatljive realnosti te spore i neizvjesne budućnosti, potrebno je osmisliti održive metode rada, uspostaviti sustave koji apsorbiraju potencijalne greške, otvoreno spekuliraju i slobodno dizajniraju nove utopije.