Idis Turato — Delta 5, Rijeka, Hrvatska — idis@turato.hr

Berlin: A Green Archipelago, Grad U Gradu

Gradovi rastu, gradovi stagniraju. Na mjestima gdje se do prije samo nekoliko desetljeća grad nije mogao niti zamisliti, nastaju novi svjetski centri. S druge strane, neki važni, i do jučer veoma živi gradovi, gube svoje stanovništvo i urbani duh. Jedan radikalan, ali vrlo poučan primjer odumiranja grada unutar svoje specifične urbanističke, geopolitičke i društvene paradigme dešavao se na očigled svih nas tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća u Berlinu. Arhitekt Oswald Mathias Ungers, u suradnji sa tada mladim arhitektima Rem Koolhaasom, Peter Riemannom, Hans Kollhofom, i Arthurom Ovaskom opisao je takvo specifično stanje, te iz njega osmislio neočekivano relevantan mainfest i inspirativan projekt,  Berlin: A Green Archipelago.

 

Procjene smanjivanja broja stanovnika Berlina tokom 1977. godine bile su poražavajuće, govorilo se i demografski dokazivalo da će ovaj poznati grad do 1980. godine izgubiti više od deset posto stanovništva, spustivši se s 2 na 1,7 milijuna stanovnika. Krenuvši od ove pretpostavke trebalo je znati da odlazak stanovništva može prelaziti procijenjeno smanjenje, te razultirati puno bržim odumiranjem. Bez radikalno poboljšane ponude kvalitete života nitko nije htio doći u Berlin, a oni koji su otišli nisu se htjeli tamo više vratiti. Za Osvalda Matheasa Ungersa i njegov tim, sva buduća planiranja za Berlin trebala bi polaziti od problema grada koji se ubrzano smanjuje. Budući da su površina i oblik Berlina bili fiksni, te je politička realnost pokazivala da se on ne može smanjivati, niti povećati, sve buduće strategije morale su biti osmišljene da omoguće kontrolirano smanjenje gustoće naseljenosti, bez ugrožavanja opće kvalitete urbanog okoliša. Mišljenje koje (danas a i tada) prevladava u urbanizmu te kreće od teze da se povijesni dijelovi grada mogu spasiti i popraviti svoju povijesnu supstancu i konfiguraciju samo kroz dodatnu i dopunsku izgradnju, proizlazi iz potpuno pogrešnih pretpostavki, te ih je potpuno iluzorno smatrati uspješnim i relavantnim. Teoriju i praksu tradicijskog urbanog dizajna, prema Ungersu, treba u slučaju Berlina izbjegavati kako na teoretskom, tako i na operativnom planu, prvenstveno zbog njegove iluzorne naravi.

 

01_berlin

 

Programi i projekti koji urbanu obnovu vide u gradnji rezultat su pogrešnog vala nostalgije. U Berlinu, teorija urbanog popravka, u smislu povijesne rekonstrukcije, bila bi posebno štetna, jer bi neumoljiv proces depopulacije bio samo kamufliran, a sve poduzete radnje kako bi se poboljšala stvarnost bile bi bespredmetno odgođene do nesagledive posljedične štete za grad u cjelini. U većini velikih njemačkih gradova, tendencija 70-ih godina bila je izrazito regresivna. Kao i u Americi migracija na periferiju bila je dio općeg trenda. Posljedica ovog konstantnog egzodusa je opće osiromašenje, ali u široj perspektivi raspad centra grada uvjetovanog uvjetima promijenjenog načina života. Život na selu, čini se, nudi više atrakcija. Automobil i televizija imaju važnu ulogu u tom pogledu, te već dulje vrijeme odlazak na selo ne znači više bježati od društva. Uz poboljšanja sredstva komuniciranja, prostorne i psihološke udaljenosti unutar urbanog teritorija znatno su smanjene.

 

Suočeni s ovim zadatkom, urbanisti su danas nepripremljeni i svakako nesposobni za rješavanje ovakvih problema. Berlin koji ima takve radikalne idiosinkratične značajke, posebno je pogodan da djeluje kao laboratorij ovog neočekivanog i većini arhitekata nepoznatog skupa problema. Glavno obilježje Berlina i njegove potpuno erodirane matrice izraženo je u mogućnosti za ponovnim razvitakom zona koje više nisu zadovoljavajuće na tehničkim, društvenim i strukturalnim razinama. Istovremeno, one zone koje zaslužuju biti sačuvane treba identificirati i njihove karakteristike bi trebalo svakako naglasiti ili, ako su nepotpune, dovršiti ih do nivoa nove prepoznatljivoati. Te enklave oslobođene anonimnosti grada će njihovu kvalitetu kvazi otoka tvoriti zeleni urbani arhipelag u prirodnoj laguni.

 

combine_3i5

 

Ideja ovakovog Grada u Gradu osnovni je koncept budućeg urbanističkog modela Berlina. To je nova urbana supstanca pokrenuta u slici Berlina kao “grada-arhipelaga”. Urbani otoci imaju identitet u skladu s njihovom povijesti, društvenom strukturom i obilježjima okoliša. Grad kao cjelinu čine federacije svih tih urbanih cjelina s različitim strukturama, razvijenih na antietičan i potpuno nehijerarhijski način. Odlučujući kriterij za odabir tih otoka treba biti stupanj jasnoće i čitljivosti njihovih temeljnih ideja i koncepata. Prvi korak koji treba poduzeti, treba identificirati i odabrati one četvrti u gradu koje posjeduju jasno prepoznatljive značajke koje bi mogle opravdati njihovo očuvanje i isticanje. Ti takozvani “identiteti prostora” ne bi trebali biti izabrani na temelju određenog ukusa ili estetskih koncepcija. Drugi korak prema ponovnom razvoju je završetak fragmenata koje treba sačuvati koje će u tijeku tog procesa, dobiti svoj konačni arhitektonski i urbanistički oblik.

 

Polaritet između prirode i kulture, odnosno prirode i metropole, koji je uglavnom bio izgubljen ili kompromitiran, ovim bi novim konceptom dobio novi poticaj, te će ovakov novi sustav “prirode-kulture” morati biti temeljito osmišljen kao čisto sintetička priroda. Snažan kontrast prirode i kulture treba dodatno intenzivirati radije nego umanjiti njegov sukob u doživljaju metropole. U otvorenim zonama između urbanih otoka, projekti prigradske kvalitete treba realizirati prijedloge koji su već od prije poznati, kao što su izgradnja niske gustoće samostojećih individualnih jedinica, u skladu sa Hilberseimerovim preporukama za Chicago, ili izgradnja kompleksa privremenih stambenih područja s mobilnim kućicama kao alternativa životu u centru grada, koji će stimulirati život na otvorenom i način života orijentiran prema slobodnom vremenu. Također zgrade za sport, odmor i rekreaciju treba smjestiti u umjetne krajolike, te zabavne zone tipa Disneylanda i nacionalne parkove za ljubitelje prirode.

 

02_building-structure

 

Koncept Ungersovog “grada-arhipelaga” i danas je veoma svjež, on jasno odgovara na niz temeljnih urbanih zahtjeva, pronalazi rješenja za problem smanjenja urbanog tkiva koja ide ruku pod ruku s poboljšanjem u kvaliteti, za razliku od gubitka u kvaliteti koja je istodobna stalnom rastu i neograničenom širenju. Poboljšanje urbane kvalitete nudi raznolika i svestrana mjesta za život, stvara mogućnost otvaranja pluralističkog sustava neriješenih proturječja, umjesto tromog, jedinstvenog i centraliziranog sustava razvoja. Green Archipelago nudi vraćanje identiteta u urbane prostore, jasno uspostavljanje uske povezanost između grada, države i današnjeg globalnog svijeta, što znači jasnu obnovu temeljnog odnosa između urbane kulture i prirode. Grad U Gradu podrazumijeva intenziviranje mjesta, uz očuvanje kolektivnog pamćenja i povijesne svijesti, shvaćanje kao kontinuitet prostora i vremena. Ovakav grad je individualizacija arhitekture, istovremeno on je sustav koji poboljšava prilagodljivost željama i očekivanjima njegovih stanovnika kao osnovnog pokretačkog resursa.

Kuća Zid – Wall House

Kuća Zid – Wall House je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, projekt koji kroz nekoliko faza izgradnje prevodi zidove mediteranskih vrtova, kamenih međa i granica, u specifičan arhitektonski projekt. Projekt Wall house nastaje temeljem jasnog scenarija događanja na imanju, dok je kuća i njezin okoliš linearan skup raznovrsnih sadržaja precizno raspoređenih uz zidove prostrane parcele. Specifični sadržaji i aktivnost poljoprivrednog gospodarstva oblikuju niz prostornih čvorova nastalih jasnim tokom zida, njegovom lomovima i ukrštanjima u prostoru. Wall House – Kuća Zid jasno i otvoreno odgovara na pitanje kako jednim arhitektonskim elementom, zidom, definirati sadržaje kuće i programirati njezine životne scenarije.

 

marko_600

 

Od mjesta za rad, boravak ili odmor, preko mjesta za primanja gostiju, prerade i odlaganja poljoprivrednih proizvoda, staklenika, prostora prerade maslina, vinove loze, sušionice lavande, smilja i pelina, oblikuju se unutarnji dijelovi kuće. Preko polja vinove loze, maslinika, nasada mediteranskog bilja, uz brojna mjesta distribucije i prikupljanja vode, desaliniziranog mora, prostora sunčevih kolektora, i dubokih kraških bunara s vodom, oblikuje se specifičan tok i organizacija vanjskog dijela gospodarstva, skup sadržaja i namjena vođenih jesnom i veoma preciznom strukturom zida, okosnicom i vodiljom projekta Wall House – Kuće Zida.

 

2

Zid kao početak arhitekture, ishodište promišljanja i gradnje. Zid kao medij organiziranje i programiranje kuće, konstruktivni i oblikovni generator mjesta. Zid kao jasna prezentnost, građevni medij za služenje ukućana. Zida kao univerzalni medijator koncepta, te jasan i univerzalan kod za razumijevanje u vremenu. Zid je jasan, ponekad dvosmislen, nikako zbunjujući, višeznačan i jednostavan, zid precizno razdvaja, ali jednako velikodušno spaja različita mjesta i ljude. Zid definira različite prostore za život, on je depozit i skladište. Zid koji teče kućom i okolišem ujedno je i kontejner, rekvizitarij svakodnevice uredno pospremljen i sklopljen u zidu, otvoren i spremnih za stalnu upotrebu.

 

KONSTRUKCIJA1

 

Zid moderira i definira topografiju, oblikuje načine korištenja vanjskog i unutarnjeg dijela kuće, unosi nove i neočekivane prostorne i programske odnose na prostranu parcelu. Zid definira, zid komprimira služeće prostore kuće, kuhinju, kamin, sanitarije, garderobe, spremišta u jasan prostorni niz i slijed sadržaja. Kuća i okoliš tematizira zid, njegovu konstruktivnu i psihološku datost kroz jasno projektiranu geometriju, položaj i jasan odnos sa stranama svijeta, pogledom, mikroklimom i sadržajima na prostranoj parceli.

 

TLOCRTI

 

Zid ovog prejekta je istovremeno pun, perforiran, porozan, transparentan, translucentan, reflektirajući, debeo i tanak. Različit i višeslojan zavisno od mjesta i konkretnog programa. Zid nosi i podupire, na zid se oslanja. Preko zida se ocrtava i čita obris kuće, tlocrt, presjek, zid definira oblik i topografija mjesta. U Zidu se ogleda, u zid se gleda, u njega se ulazi, kroz njega se prolazi, njega se zaobilazi, zidu se prilazi i od njega se odmiče. Zid na sebi sadrži niz prolaza, u neki zid su ulazi, kroz neki se izlazi. Zid propušta, zid razdvaja, zid je ponegdje odbojan. Zid uključuje i isključuje. Zid traži da ga se dira, ostavlja trag na njemu, vješa, kači, i nadodaje nove slojeve. Na zid se svašta pridodaje i ponešto oduzima, dograđuje, naslanja, mijenja i razgrađuje kroz vrijeme.

 

SJENA_180_600

 

Zid bilježi i proizvodi naglašeni prostorni ritam. Ritam topografije, ritam pružanja, ritam perforacija, ritam korištenja, programa i akcije. Zid definira i ritam života, ritam dnevnih i godišnjih mijena, ritam sjena. Vjetar, toplina, vlaga i hladnoća jasno se prepoznaju na zidu. Zid kao element kontrole, zid kao mjesto pokusa, prostornog opita, zid kao jasna granica, zaštita, sidrišno mjesto kuće, zid kao metafora psihološke efikasnosti doma, sigurnog mjesta, topline Kuće Zidova – Wall House.

Supersuperficie, Supersurface, Superstudio

Supersuperficie – An alternative model for life on the Earth, je kratkometražni film kojeg su 1972. godine izradili članovi arhitektonskog kolektiva Superstudio. Film predstavlja jedan od najoriginalnijih konceptualnih projekata koje su arhitekti izveli u mediju pokretnih slika i filma. Film Supersurface ili Superpovršina nastao je pod pokroviteljstvom tvrtke Anic, za izložbu “Italija-novi domaći pejzaž” koju je kurirao i osmislio arhitekt Emilio Ambasz, postavljenu u prostorima MoMA-e u New Yorku.

 

 

Supersuperficie, koju ovih dana na svojim stranicama donosi i portal architectureplayer.com, prva je od pet epizoda u sklopu serijala “Atti Fondamentali”, u slobodnom prijevodu “Temeljni akti” – koji okupljaju u cjelinu osnovna djelovanja u ljudskom životu: Vita (Život), Educazione (Obrazovanje), Cerimonia (Ceremonija), Amore (Ljubav) i Morte (Smrt). Supersuperficie u trajanju od desetak minuta predstavlja život na zemlji, njegov prvi čin. Unutar više narativnih slojeva koji se u filmu nude posebno se ističe snažna i prepoznatljiva vizualna komponenta filma koju su arhitekti Superstudia prikazali u filmskom storyboardu, objavljenom iste godine u magazinu “Casabella”. Preklapanje različitih slojeva, emocija, podataka unutarnjih naracija, gledatelju se nudi originalni, bogat kolaž slika, mjesta i događaja, pregršt izuma i novih mogućnosti pokazanih kroz stanovitu ironiju ali i s ponekim teškim značenjem.

 

karta

 

Slike iz ovog filma odnose se na njihove, od prije znane projekte, Monumento continuo (Continuous Monument) i Supersize, projekte snažne i nedvosmislene ikonografije, razrađene između 1969. i 1970. godine, koji u filmu služe kao mediji za pretapanje filmskoga sadržaja veoma snažne vizualne naracije. Vizualno pripovijedanje, predstavljeno u obliku ovog inspirativnog filma, vuče podrijetlo u obrazovnoj aktivnosti Superstudia, temeljenog na snažnim audiovizualnim iskustvima i istraživanjima koja su se nudila studentima na Fakultetu arhitekture na Sveučilištu u Firenci. Riječi i slike u ovom filmu rezultiraju generiranjem specifičnog osjećaja utopijske vizije i krhkog nesnalaženja. Njihovo pripovijedanje bazira se na čudnoj i dotad neviđenoj kombinaciji ironije, otvorene provokacije i neskrivenog paradoksa. Kroz ovakav jasan pristup nudi se rigorozni diskurs o arhitekturi i dizajnu, kritika discipline, ali i prikaz njezinog konačnog opsega vladanja. Pokušaj ponovnog pronalaska uloge arhitekture koji se odvija u ovom filmu, temelji se na ideji da su ljudi jedini kreatori vlastitog izbora.

 

1_mreza

 

Supersurface i njegov “alternativni model života na zemlji”, kako navodi Cristiano Toraldo di Francia, uvodi drugi vid granica, novu stvarnost, koja je izgubila svoje konotacije u krutoj mehaničkoj arhitekturi. Ona podržava trodimenzionalni život, raspoređen na rešetki neutralnog, virtualnog protoka informacija i energije kako bi podržao organizaciju teritorija. Super Size zaključuje strukturiranu potragu za slikama i motivima koje je razvijala skupina Superstudio u kasnim šezdesetim i ranim sedamdesetim godinama, kako bi iskustvo “mogućnosti arhitekture” djelovalo ne samo kao poslovna disciplina, već kao odlučujući i učinkovit instrument znanja. Kritični pogled na disciplinu arhitekture koji je ovu progresivnu firentinskog grupu gurnuo u prikaz jasnih slika, pojašnjenja arhitektonskih ideja koje nisu samo fizičke.

 

2_mreza

 

Prema riječima Adolfa Natalinia, nakon razdoblja Superarchitecture iz perioda 1966-68. godine, koja je rezultirala automatskim generiranjem “ne-figurativnog” kvantitativnog sustava, svojevrsnih trodimenzionalnih dijagramima, nazvanih Histogrami arhitekture (Istogrammi di architettura), iz 1969. godine, prikaza razvoja arhitektonskog modela ukupne urbanizacije kroz Continuous Monument, te primjene prostorno iluzionističkih učinaka zrcala (Architettura riflessa) iz 1970. godine, produženih i razrađenih kroz utopijski prikaz arhitekture u prostoru svemira (Architettura interplanetaria )iz 1971. godine, svi zajedno čine jasne i lako čitljive temelje projekta Supersurface.

 

4_mreza

 

Nova staništa i okoliš koji u ovom filmu predlažu arhitekti Superstudia iščitavaju se kao otvorene sugestije i preporuke koje se kreću u rasponu od urbanih modela usvojenih od Situacionista, preko siromašnih naselja, pop-up struktura i gradova, kampova, montažnih i prenosnih kabina, šatora, pa sve do geodetskih kupola Buckminster Fullera. Također tadašnji trendovi novih zajednica hipija te primjeri iz znanstvene fantastike, koncepata i efemerne arhitekture skupine Archigram, mikroklimatskih balona i instalacija Raynera Banhama i njegovog Environmental Bubble-a, pa sve do opreme za svemirske misije i podmornice, preko tech gadgeta koji bi trebali poboljšati ljudske sposobnosti, energiju i komunikacije. Ovaj film i njihovi nacrti, crteži i kolaži mikroambijent, prema riječima i tekstovima Superstudia proročanski evocirajući mogućnost življenja u svijetu bez otpada i proizvoda, područje u kojem je um energije, sirovina i krajnji proizvod, jedini nematerijalni predmet potrošnje.

 

point